جعبه ابزار ذهنی

آیا به دنبال یادگیری آداب معاشرت هستید؟ وقتی بچه‌ها به دنیای واقعی پا می‌گذارند و به جستجوی شغل می‌پردازند، با منحنی‌های یادگیری زیادی درباره‌ی آداب معاشرت مواجه می‌شوند که به خاطر یک لغزش کوچک به دلیل عدم یادگیری آداب در خانواده است، فرصت‌های شغلی را از دست می‌دهند. اما نگران نباشید، با جعبه ابزار ذهنی می توانید مهارت های مختلف، از جمله آداب معاشرت را یاد بگیرید.

آداب معاشرت