جعبه ابزار ذهنی

افراد ظرفیت های مختلفی در تحمل فشارهای محیطی دارند. هر فردی با پیشنیه ژنتیکی و محیط متفاوتی رشد می کند. تفاوت های فردی و تحمل افراد در برابر موقعیت های محیطی متفاوت است و تغییرات محیط گاه منجر به رفتارها و نشانه هایی می شود که اگر شدت آنها زیاد باشد، و از تکرارپذیری زیادی برخوردار باشند و همچنین از نظر عرفی و هنجاری نامتعارف به حساب بیایند ما به آنها بیماره های روای یا اختلالات روانشناختی می گوییم. در این صفحه از جعبه ابزار ذهنی ما به بررسی چیستی اختلالات، نشانه ها و علائم، و همچنین راهکارهای درمانی اختلالات روانشناسی در کودکان، نوجوانان و بزرگسالان نگاهی می اندازیم.

شروع اختلالات روانشناسی

اختلالات بالینی

اختلالات رشدی تحولی

اختلالات جنسی

اختلالات شخصیت

اختلالات پیری