تست میزان تمایلات جنسی

0 94

یکی از جنبه های حیاتی یک سیستم زناشویی، رضایتی است که همسران در رابطه خویش احساس و تجربه می کنند. با این وجود، آمار طلاق که معتبرترین شاخص آشفتگی زناشویی است ، نشانگر آن است که رضایت زناشویی به آسانی قابل دستیابی نیست. از همان روزهای آغازین رابطه زناشویی، عدم توافق های جدی و مکرری به وجود می آیند که اگر حل نگردند، می توانند رضایت و ثبات زناشویی را با تهدیدی جدی مواجه کنند. علاوه بر این، قطع نظر از همه روابط زناشویی که به طلاق ختم می شوند، بسیاری از ازدواج ها و روابط زناشویی ناموفق نیز وجود دارند که همسران به دلایل گوناگون طلاق نمیگیرند. لذا توجه به رضایت زناشویی به خاطر نقشی که در سلامت روانی زوجین و فرزندان آنها دارد، اجتناب ناپذیر است. احساس رضایت از ازدواج و رابطه زناشویی نقش مهمی را در میزان کارکردهای بهنجار خانواده ایفاء می کند. با وجود چالش هایی که بر سر معنا و سنجش رضایت زناشویی وجود دارد، اصطلاح رضایت زناشویی با اصطلاحات دیگر، نظیر سازگاری، شادمانی و به عنوان شاخصی برای بررسی کیفیت زندگی زناشویی به طور جایگزین به کار رفته است. اگرچه هنگام تعریف و توصیف رضایت زناشویی به نظر می رسد که مسأله ساده است، اما هنگام توجه به اهمیت و پیامدهای وجود یا فقدان رضایت زناشویی، تصور سادگی رخت بر می بندد و پیچیدگی جای آن را می گیرد. تست روانشناسی رضایت زناشویی می تواند میزان رضایت شما از روابطتتان را بسنجد.

پاسخگوی عزیز، این پرسشنامه یک آزمون با پاسخ های درست و غلط نیست . لطفا هر یک از جملات زیر را با دقت بخوانید و به تمام آن ها، حتی با وجود عدم اطمینان کافی پاسخ دهید. برای هرجمله پاسخ های “همیشه” ، “اکثرا” ، “گاهی اوقات” ، ” بندرت” و “هرگز” در نظر گرفته شده است. لطفا گزینه ای را که بهتر و دقیق تر بیانگر تمایل جنسی شماست، انتخاب کنید.

2.5
02
مقالات مرتبط
Call Now Button