خدمات مشاوره و روانشناسی

0 28

مرکز مشاوره در واقع محیطی است که افرادی با توانایی خاص خودشان و رشته تحصیلی مرتبط که همان مشاوره و روانشناسی است، دور هم جمع آمده اند تا خدمات مناسبی را برای افراد نیازمند به راهنمایی و مشاوره انجام دهند.

مرکز مشاوره تعریف مشخصی دارد و امکانات تشخیصی خاصی دارد اما مرکزهای مشاوره در خدمات رسانی، گاها با یکدیگر متفاوت عمل می کنند و نسبت به گرایش های مشاوران خود و راههای درمانی که انتخاب کرده اند، میتوانند خدمات متفاوتی را انجام بدهند.

بطور مثال مرکز مشاوره ایی که تنها تعدادی روانکاو در آن تصمیم به ارائه خدمات مشاوره گرفته باشند، صرفا فقط درمان با گرایش روانکاوی در آن انجام میشود و یا مشاوران رفتار درمانگری که در یک مرکز مشاوره قرار گرفته باشند، صرفا راهکار درمانی شان از طریق رفتار درمانگری است.

این توضیحات به این دلیل است که بدانیم برای درمان خود چه گرایشی را انتخاب میکنیم و با چه گرایشی از درمان، احساس رضایت بهتری داریم که البته این تصمیم به شناخت ما از گرایش ها و نوع درمان روانکاوان مهم است.

با توضیح اجمالی از گرایش های درمانی شاید بتوانیم راه را کمی برای انتخاب شما ساده تر کنیم.

گرایش روانکاوی مرکز مشاوره

مشاوران روانشناس این گرایش، روانکاو نام میگیرند و نحوه درمان در این گرایش اصطلاحاً صحبت درمانی است. 

مراجع با شروع به صحبت و گفتن آنچه که باعث شده به مرکز مشاوره و نزد روانکاوی برود و روانکاو با مهارت و روش های علمی خود، میتواند دلیل اصلی مشکل و راههای درمان آن را پیدا کرده و به مرور آن را با مراجع در میان گذارد و مراجع را به روشنگری در مورد مسائل پیرامون خود و نقاط قوت و ضعف خود آگاه کند.

زمانی که برای یک دوره روانکاوی کوتاه مدت (روان پویشی) صرف میشود، ۱۰ جلسه است و بیشترین تعداد جلسات تا هر کجا که مراجع احساس نیاز کند و تشخیص روانکاو باشد صورت میگیرد.

ممکن است پس از طی یک دوره روانکاوی، مراجع احساس کند همچنان میل دارد با روانکاو خود نسبت به مسائل جدید و یا حاشیه ایی زندگی خود حرف بزند و او را در جریان گذارد که امکان چنین موضوعی برقرار است.

رفتار درمانگران

مشاوران روانشناس رفتار درمانگر که همانطور که در اسمشان واضح است، به درمان رفتار میپردازند؛ در واقع مراجعینی که احساس نیاز میکنند تا در رفتار خود تغییری ایجاد کنند، بهترین تغییر را میتوانند با یک رفتار درمانگر خوب تجربه کنند.

رفتاردرمانگران به ایجاد تغییر و راههای ایجاد یک رفتار جایگزین مناسب میپردازند. در واقع اصل یک موضوع مانند وسواس ممکن است نادیده گرفته شود اما رفتار وسواسی میتواند تغییر کند.

مثلا مراجعی که رفتارهای وسواس شستشو دارد و روزی چند بار بدن خود را میشوید، با مراجعه به یک روانشناس رفتار درمانگر میتواند تعداد این رفتار را کاهش دهد و یا به حد نرمال رساند.

نقطه تمایز بین روانکاوان و رفتار درمانگران اینجاست که خود مسئله اضطراب که ریشه وسواس است در رفتار درمانگری نادیده گرفته میشود و از جایی به جای دیگر انتقال پیدا میکند، اما باز هم در اصل موضوع که از بین بردن رفتار اشتباه و جایگزین کردن رفتار جدید است، درست عمل میکنند و میتواند در موارد کودکان بسیار تاثیرگذار باشد.

همچنین در جامعه صنعتی امروز که افراد زمان کافی برای پرداختن به ریشه هر موضوعی را ندارند و ترجیح میدهند ابتدا رفتارشان تغییر کند، بهبود را زودتر ببینند و درک کنند، رفتار درمانگری بسیار خوب عمل میکند.

طرحواره درمانگری

طرحواره درمانگری به دسته ایی از گرایش های انسان شناختی مربوط است که در آن فردیت و موجودیت هر فردی محور درمان است.

یک طرحواره درمانگر میتواند با ایجاد تغییر نگرش در مراجعی که طرحواره او در کودکی تثبیت شده، مراجع را به درمان سوق دهد.

در واقع طرحواره تصمیمی است که کودک بر اساس ذهن تحلیلی خود در کودکی میگیرد و تا پایان بزرگسالی بر اساس آن عمل میکند.

مثلا کودکی که مدام با هم سن و سالی های خود دعوا میکند و آزده میشود و کسی برای حمایت او نمیشتابد، در ذهن خود فکر میکند که دنیا جای ناامنی است و او همیشه بازنده است و همچنان در خطر است؛ بنابراین طرحواره او اینگونه ثبت میشود.

اما میتوان با مراجعه به یک طرحواره درمانگر، ابتدا به آنچه در کودکی ثبت کرده است، بپردازد و آنها را کشف و مورد بررسی قرار بدهد و پس از آن به تغییر آنها اقدام کند.

نورو سایکولوژیست ها

مشاوران روانشناس با گرایش نورو سایکولوژیک، معتقدند که هر آنچه در روان انسان میگذرد و اثر میگذارد، یک دلیل در مغز انسان دارد.

همه رفتارها را به واکنش مغز و ترشح هورمن ها و فعالیت مغزی مربوط میکنند که در واقع تشابهی هم به روانپزشک ها دارند اما با این تفاوت که معتقدند این تغییرات در روان انسان اثر میگذارد و روان و مغز یک رابطه دو سویه دارند و پس از بررسی مواردی که مغز با تحریکات خود بر روان اثر گذاشته درمان را آغاز میکنند.

البته نوروفیدبک و درمان های نوروفیدبک جزو دسته درمانهایی است که به گرایش نروسایکولوژیست ها مرتبط است.

در انتها به شما یادآور می شویم که برای انتخاب یک مرکز مشاوره خوب، قبل از اقدام در مورد آن کمی تحقیق نمایید.مقالات مرتبط
Call Now Button