مخاطبان ما چه کسی هستند؟

مخاطبان جعبه ابزارذهنی را نمی توان به گروه یا طبقه ای خاص تقسیم کرد. چرا که مباحث و مقالات جعبه ابزار ذهنی طوری ارائه شده اند که هر فردی با هر سطحی از تحصیلات و تجربه می تواند از آنها در جهت موفقیت فردی، موفقیت سازمانی و شغلی و آرامش و ارتقاء خانوادگی بهرمند شود. اما در اینجا چندی از مخاطبین ما اسم برده می شوند:

 1. رهبران گروه
 2. مدیران ادارات و سازمان ها
 3. مشاوران تحصیلی و روانشناسان تربیتی
 4. رواندرمانگران و متخصصین روانشناسی
 5. مدرسین دوره های موفقیت
 6. مدرسین فن بیان و سخنوری
 7. متخصصین توانبخشی شناختی
 8. نوجوانان و جوانان جهت دوستیابی و ازدواج موفق
 9. والدین در جهت فرزندپروری و والدگری درست
 10. طراحان و بازاریابان
 11. و همه افرادی که نیازمند ابزارهایی در مسیر موفقیت فردی هستند…
Call Now Button