این انیمیشن تعریف خوشبختی را تغییر می دهد

0 81

در این انیمیشن فوق العاده از جعبه ابزار ذهنی می بینیم که خوشبختی مقصد نیست و انسان خوشبخت کسی است که در مسیر زندگی احساس خوشبختی داشته باشد

مقالات مرتبط
Call Now Button