تفاوت دوستی دختر و پسر در ایران و غرب

اگر چه جامعه ایران تغییرات زیادی در چند سال اخیر داشته است و زنان جامعه وارد دانشگاه ها شده اند و شروع به تحصیل کرده اند و وارد بازار کار هستند و جایگاه اجتماعی پیدا کرده اند باید توجه داشته باشند که اگرچه تفاوت بین دختران امروز با مادر بزرگ دیروزش بسیار است اما تفاوت پسر امروز با پدر بزرگ دیروزش کم است و دیدگاه مردان امروز ما با دیدگاه پدربزرگ هایشان خیلی هم تغییر نکرده و هنوز توقعشان از زن ، یک زن نجیب ، آفتاب و مهتاب ندیده است، خانه دار و اهل خانه و بچه و زندگی خانوادگی می خواهند. اما دختران امروز باید هوشیار باشند و نسبت به روابطشان آگاه که اینجا یک جامعه ای ایرانی است و نگاه به دختر و زن چگونه است و معنا و تفسیر در ایران از دوست دختر چیست و تعریف در جامعه غربی به چه معناست. دوست دختر و روابط نزدیک در غرب با نامزدی معنا می شود و رسمیت دارد. اگر روابط نزدیک زناشویی در آن اتفاق می افتد و این رابطه با رابطه دوستی خیابانی بدون رسمیت نباید اشتباه گرفته شود.

دوستی دختر و پسر در غرب

پسری که شما را آنقدر دوست ندارد که به خواستگاری شما بیاید فقط یک دوست خیابانی است و نه بیشتر و اگر ما ارتباط بیشتری با او می خواهیم نباید خود را گول بزنیم که بعد از آن به رابطه ی صمیمی تری با او می رسیم. چون طرف دیگر نه قرار دادی با ما دارد و نه قصد داشتن رابطه ی بیشتری و حتی اگر کلامی مطرح شود که خیلی دوستت دارم معنای خاصی برای یک دختر نباید داشته باشد چون بین حرف و عمل فاصله بسیار است و تنها می خواهم این نکته را بگویم اگر وارد این گونه روابط می شویم عواقب آن را بپذیریم و اگر به فرد مقابل وابسته شدیم و برای رابطه مان تاوان بسیاری پرداخته ایم خودمان و تنها خودمان مقصر هستیم چون ما آگاهانه این رابطه را برگزیده ایم و خودمان مسئول آن هستیم و اینکه می گویم در غرب آدم ها به دوست دخترشان متعهد هستند این بخشی جداست آنها در دوستیشان متعهد هستند و برایشان حکم نامزدی جامعه ی ما را دارد نه غیر این و اگر شما با مردی نامزد کردید و او متعهد نبود آنگاه می توانید از او بازخواستی داشته باشید.


مقاله مرتبط: چالش های پیش روی خواستگاری


پس چه کار کنیم؟

در غرب دوستی با تعهد همراه است و مانند نامزدی جامعه ی ایرانی است. دوستی دختر و پسر در ایران بدون تعهد است و پسر آنقدر به شما علاقه ندارد یا شرایط آن را ندارد که حتی به خواستگاری شما بیاید. پس برای اینگونه روابط به اندازه خودش ارزش قایل باشید و اگر وارد این رابطه شدید عواقب و مسئولیت آن را بپذیرید که در یک جامعه ی ایرانی زندگی می کنید که تازه به سمت مدرنیته می رود، و این توقع که فرد مقابل حتما باید با شما ازدواج کنید در این روابط بیان نشده است.

امتیاز 5 (1 مشارکت)
مطالب مرتبط
نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.