پاسخ تست هوش بزرگسالان ریون

0 340

photo of me

تست هوش ریون ماتریس های ریون یکی از پیشرفته ترین آزمون های تست بصری در دنیا به حساب می آید که نتایج آن تا حد بسیار زیادی قابل اعتماد و قابل قبول هستند. اما از نظر جعبه ابزار ذهنی، این آزمون به دلیل دخالت نداشتن دیگر فاکتور های هوش عملی، کامل ترین آزمون هوش به حساب نمی آید. برای انجام آزمون های هوش همزمان علمی و عملی می توانید به مراکز تست هوش معتبر مراجعه کنید.

در ضمن این گواهی صرفا به جهت اطلاع شما صادر شده و ارزش دیگری ندارد

مقالات مرتبط