تفسیر نموداری تست نئو

تست نئو پنج جنبه از شخصیت شما را می سنجد: پایداری هیجانی تان، برون گرایی یا درون گرایی تان، اشتیاقتان به تجربه های تازه، توافق پذیریتان و مسئولیت پذیریتان. برای همین یک نمره کلی از این تست به دست نمی آید. ۵ نمره به دست می آید که هر کدامشان مربوط به یک عامل شخصیتی شماست. تفسیر ها را که بخوانید دقیق تر دستتان می آید هر کدام از این عوامل شخصیتی چه معنایی دارند.

انعطاف پذیری
شما کسی هستید که خیلی دیگران برایتان مهم نیستند. برای همین گروه های دوستان، گروه های کاری و خانواده خیلی از شما خوششان نمی آید. کلا شما برای زندگی سازگارانه در جمع آفریده نشده اید.
برونگرایی
شما آدم درون گرایی هستید. تنهایی را بیشتر دوست دارید. دوست دارید هر کاری را بدون حضور دیگران انجام دهید.
با وجدان بودن
شما آدم بی مسئولیت و وظیفه نشناسی هستید. معمولا در محل کارتان به خاطر این ویژگیتان مشکل دارید. چندان آدم معتمدی نیستید.
روان نژندی
شما آدمی هستید که هیجانتان پایداری دارید. دمدمی مزاج نیستید و اضطراب و افسردگی و استرس را کمتر به خانه ذهنتان راه می دهید.
پذیرا بودن
شما آدمی هستید که خیلی با هنر و سفر کردن و چیزهای تازه را تجربه کردن میانه ای ندارید. دوست دارید چیزهای موجودزندگیتان را حفظ کنید. شما محافظه کارید.
شغل های مناسب شخصیت شما
به دلیل اینکه شما درونگرا هستید تمایل بیشتری به کارهای شخصی و انفرادی دارید پس شغل هایی نظیر: برنامه نویسی کامپیوتری، طراحی گرافیک و یا نویسندگی مناسب شماست.
برای اینکه توافق پذیری بالایی ندارید پس روحیه ی همکاری شما کمتر از دیگران خواهد بود و مشاغلی که با دیگران نیاز به ارتباط زیادی دارد مناسب شما نیست
کسانی که روان رنجوری پایین تری دارند به معنی این است که تمایل زیادی به آرامش دارند و سازگار هستند شغل هایی مثل: مامور پلیس، جراح، آتش نشان، وکیل، دیپلمات و روانپزشک مناسب این دسته از افراد است.
سازگاری پایین شما ممکن است جاهایی به ضرر شما باشد اما به دلیل حس رقابت و کمال گرایی می توانید بازدهی بالا و ترفیع را تجربه کنید. شغل های : بانکداری، استادی، تحلیلگر مالی، مشاور املاک، محقق، ممیز، حسابدار و پیمانکار برای دنبال کردن مناسب شماست

برای انجام حضوری تست و تماس بگیرید

اعتماد به نفس خودتان را افزایش دهید