نتیجه تست سلامت روان SCL90

این تست نسخه معتبر تست SCL-90 می باشد. اما باید مدنظر داشته باشید که نتایج تست های تشخیصی روانشناسی در کنار مصاحبه روانشناختی و مشاهده رفتاری توسط روانشناس بالینی یا روانپزشک قابل اطمینان تر است. لذا این تست جهت بررسی اولیه نشانگان مشکلات روانشناختی در شما طراحی شده است و جهت تشخیص قطعی مراجعه به روانشناس بالینی الزامی است.

نیمرخ روانی

بر اساس نرم جامعه ایران

SOM شکایات جسمانی
OC وسواس و اجبار
IS حساسیت در روابط متقابل
DEP بعد افسردگی
ANX بعد اضطراب
HOS بعد پرخاشگری
PHOB بعد ترس مرضی
PAR بعد افکار پارانوئیدی
PSY بعد روان پریشی
سه شاخص کلی
عنوان مقیاس کد مقیاس نمره خام مقیاس شدت مقیاس نرم مقیاس
ضریب کلی علائم مرضی GSI ندارد
%
معیار ضریب ناراحتی PSDI ندارد
%
جمع علائم مرضی PST ندارد
%
زیر مقیاس ها
عنوان مقیاس کد مقیاس نمره خام مقیاس شدت مقیاس نرم مقیاس
شکایات جسمانی SOM ندارد
%
وسواس و اجبار OC ندارد
%
حساسیت در روابط متقابل IS ندارد
%
بعد افسردگی DEP ندارد
%
بعد اضطراب ANX ندارد
%
بعد پرخاشگری HOS ندارد
%
بعد ترس مرضی PHOB ندارد
%
بعد افکار پارانوئیدی PAR ندارد
%
بعد روانپریشی PSY ندارد
%

توصیف زیر مقیاس‎های پرسشنامه

شاخص‎های روانی

کار هر یک از این شاخص‎های کلی آن است که با یک نمره سطح و یا عمق وضعیت روانی فرد را از نظر آسیب‎شناسی روانی نشان می‎دهند. هر یک از این شاخص‎ها این کار را به صورت مجزا نشان می‎دهد و جنبه‎های مختلفی از سایکوپاتولوژی را مشخص می‎کند.

ضریب کلی علائم مرضی (GSI)

بهترین نشانه برای سطح و یا عمق یک ناراحتی در حال حاضر می‎باشد و باید در بیشتر مواردی که احتیاج به یک سنجش خلاصه داریم از آن استفاده کنیم. همچنین اطلاعاتي را در مورد تعداد علائم و شدت ناراحتی ناشی از آن را به دست می‎دهد.

جمع علائم مرضی (PST)

به طور ساده شمارش تعداد علائمی است که بیمار به صورت مثبت گزارش می‎دهد. یعنی آنهایی که خود بیمار به دارا بودن آن تا حدی اذعان دارد.

معیار ضریب ناراحتی (PSDI)

یک سنجش خالص از شدت ناراحتی است، یعنی یک سنجش اصلاح شده برای تعداد علائم. عمل آن بیشتر مانند یک سنجش پاسخ در جهت ابلاغ اینکه آیا بیمار افسرده علائم خود را در فرم گزارش از خود بیشتر یا کمتر ارائه می‎دهد.

مقیاس های جزئی:

1- شکایات جسمانی

در این بعد ناراحتی‎ها از ادراک عملکرد ناسالم بدن است. در این بعد اشکال در کارکرد سیستم عصبی خودکار و اجزاء تشکیل دهنده آن ظاهر شده و در نتیجه به صورت شکایاتی از عملکرد سیستم قلبی- عروقی- معدی- روده‎ای، تنفسی ابراز می‎شوند. سردردهای تکرار شونده و دردهای عضلانی نیز از شکایات جسمانی هستند.

2- بعد وسواس و اجبار

علائمی که در این بعد گنجانده شده‎اند، انطباق زیادی با شکل تابلوی بالینی وسواسی دارند. تمرکز این بعد بر افکار، تکانه‎ها و اعمالی است که فرد آنها را به ناچار به گونه‎ای غیرقابل کنترل دانسته و نشان دهنده نوعی باریک‎بینی عمومی در افراد است.

3- بعد حساسیت در روابط متقابل

به احساس عدم کفایت و حقارت فرد در مقایسه با دیگران تکیه می‎کند. دست کم گرفتن خود، احساس عدم آرامش و ناراحتی محسوس در جریان ارتباط با دیگران از تظاهرات خاص این بعد هستند. افرادی که نمرات آنها در این بعد بالا بوده است مشاهده شده که در ارتباط با دیگران بیش از اندازه آگاه بوده و از خود انتظارات منفی دارند.

4- بعد افسردگی

معیار افسردگی طیف وسیعی از نشانه‎های بالینی افسردگی را انعکاس می‎دهد. علائم شامل خلق و خوی افسرده، بی‎علاقگی نسبت به لذات زندگی، نداشتن انگیزه و از دست دادن انرژی حیاتی می‎باشد. به علاوه احساس درماندگی، افکار خودکشی و بعضی جنبه‎های شناختی و جسمی افسردگی در این معیار گنجانده شده است.

5- بعد اضطراب

بعد اضطراب علائم و نشانه‎هایی را نشان می‎دهد که از نظر بالینی اضطراب آشکار شدید را منعکس می‎نماید. علائمی مانند عصبی بودن، احساس فشار و لرزش در اندام‎ها، ترسهاي ناگهانی، احساسات وحشت، بیم و نگرانی نسبت به آینده و برخی جنبه‎های جسمانی اضطراب در این مجموعه آورده شده است.

6- بعد پرخاشگری

این بعد نشان‎دهنده افکار، احساسات و یا اعمالی است که نشان دهنده وضعیت خلقی منفی ناشی از خشم می‎باشد. این مجموعه سوال‎ها شامل تظاهرات خشم و چگونگی عکس‎العمل نشان دادن به آنها مانند: (حالت تهاجمی، تحریک‎پذیری و خصومت) می‎شود.

7- بعد ترس مرضی

ترس مرضی در برگیرنده علائمی مانند ترس شدید نسبت به یک فرد، شیئی به خصوص و یا موقعیتی که ویژگی آن غیرمنطقی بودن و عدم تناسب با محرک آن ترس بوده و منجر به رفتار اجتنابی و فرار از آن محرک می‎باشد.

8- افکار پارانوئیدی

این بعد رفتارهای پارانوئیدی را به عنوان اختلال تفکر مطرح می‎نماید. سوال‎های آن شامل ویژگی‎های اولیه این اختلال مانند سوءظن، خودبزرگ‎بینی، خودمحوری و ترس از دست دادن خودمختاری، هذیان و پرخاشگری می‎باشد

9- بعد روان‎پریشی

سوالات این بعد از یک حالت گوشه‎گیرانه و انزوا و نحوه زندگی اسکیزوئیدی تا علائم اصلی اسکیزوفرنی مانند هذیان و انتشار فكر را شامل می‎گردد. این سوال‎ها در برگیرنده تدریجی اختلال از یک حالت خفیف بیگانگی تا روان‎پریشی حاد می‎باشد.