تفسیر تست نئو

تفسیر نموداری تست نئو

تست نئو پنج جنبه از شخصیت شما را می سنجد: پایداری هیجانی تان، برون گرایی یا درون گرایی تان، اشتیاقتان به تجربه های تازه، توافق پذیریتان و مسئولیت پذیریتان. برای همین یک نمره کلی از این تست به دست نمی آید. ۵ نمره به دست می آید که هر کدامشان مربوط به یک عامل شخصیتی شماست. هریک از این 5 عامل شخصیتی، دارای 6 زیرعامل هستند و در مجموع، 30 عامل شخصیتی در این تفسیر نمایش داده شده است. تفسیر ها را که بخوانید دقیق تر متوجه می شوید هر کدام از این عوامل شخصیتی چه معنایی دارند.

مشاهده تفسیر کیفی مربوط به شما

شما زندگی سرشار از تجربه را دوست دارید و در باروری تجارب درونی و دنیای پیرامون کنجکاو هستید.طالب لذت بردن از نظریه های جدید و ارزش های غیر متعارف هستید و در مقایسه با افراد بسته، احساسات مثبت و منفی فراوانی دارید. معمولا هوش شما بیشتر است و احتمالا تحصیلات بالایی دارید یا به تحصیلات بالایی دست پیدا خواهید کرد.

شما دارای تصورات روشن و زندگی تخیلی فعالی می باشید. شما خیال را نه به عنوان یک مکانیزم فرار بلکه به عنوان یک راه برای ایجاد یک دنیای زیبا و جالب می بینید. شما تخیلات خود را شکل داده و روی آن تعمق می کنید و معتقدید تصورات به غنای زندگی و خلاقیت عمق بیشتری می دهد.

در زیرشاخه هنر شما فردی میانه هستید. یعنی نه چندان نسبت به هنر بی تفاوت و خنثی هستید و نه چندان علاقه زیادی به آن دارید.

در زیرشاخه عواطف شما در بخش میانه قرار دارید. یعنی عواطف شما نه آن چنان شدید و برجسته است و نه کاملا یکنواخت. هرچه نمره شما بیشتر باشد شدت عواطف شما بیشتر است.

شما چیزهای جدید و متنوع را به موارد متعارف ترجیح می دهید. در طی زمان دارای مشغولیت های متنوعی هستید و تغییر را دوست دارید.

شما از نظرات فلسفی و همچنین چالش کردن با معما ها لذت می برید.

شما آمادگی پذیرش ارزش های جدید را دارید.

شما فردی اجتماعی هستید، دوستدار تعامل با دیگران بوده و تمایل به شرکت در اجتماعات و مهمانی ها دارید. در عمل قاطع، فعال و اهل گفتگو هستید. هیجان و تحرک را دوست دارید و به موفقیت در آینده امیدوارید.

شما صمیمی و با محبت هستید و دوستانه با دیگران مراوده دارید. دیگران را دوست دارید و به آسانی با دیگران رفاقت برقرار می کنید.

شما ترجیح می دهید که با دیگران همراهی داشته باشید. از بودن با دیگران لذت می برید و در هنگام بودن در جمع احساس مسرت می کنید.

شما در بخش قاطعیت در حد میانه قرار دارید. یعنی نه خیلی علاقه دارید که نقش رهبر گروه را داشته باشید و نه خیلی دوست دارید شنونده تام باشید.

شما ریتم زندگی کند و آرامی دارید. البته به این معنی نیست که تنبل و سهل انگارید بلکه نسبت به افراد فعال آهنگ حرکات شما کند تر است.

شما در بخش هیجان خواهی در حد میانه قرار دارید. یعنی نه چندان مشتاق هیجان هستید و نه چندان کسل کننده.

در عواطف مثبت شما در حد میانه قرار دارید. یعنی ممکن است شاد و خوشبین باشید ولی نه به اندازه کافی.

شما در مبحث با وجدان بودن در بخش میانگین قرار دارید. یعنی در مرز بین دقت و وسواس و بی دقتی قرار دارید. هرچه امتیاز شما در این فاکتور بیشتر باشد به یعنی دقیق تر، وقت شناس تر و قابل اعتماد تر هستید.

در بخش شایستگی در حد میانه قرار دارید و ارزیابی شما از توانایی های خودتان نه چندان زیاد و نه چندان کم است.

شما در مبحث نظم در حد میانه قرار دارید. نه چندان منظم هستید و نه چندان بی نظم.

شما چندان به تعهدات خود پایبند نیستید و ممکن است تا حدی غیرمسئول و بی ثبات باشید.

شما نه چندان تنبل و بی رمق هستید و نه به اندازه کافی پر تلاش و جاه طلب. سطح توقعات شما از خودتان چندان بالا نیست و اهداف نزدیک برای خودتان درنظر میگیرید.

نظم درونی شما پایین است. یعنی به آسانی با هیجانات عاطفی گیج و سردرگم می شوید.

شما محتاط و انعطاف ناپذیر هستید. معمولا به آرامی تصمیم می گیرید و در تصمیم گیری تمام جنبه ها را بررسی می کنید.

شما احتمالا باورهای غیرمنطقی بیشتری نسبت به دیگران دارید. قدرت کمتری در کنترل تکانه ها داشته و میزان سازش ضعیف تری با دیگران و شرایط استرس زا نشان می دهید.

شما ترسیده، مستعد نگرانی، عصبی، پرتنش و وحشت زده هستید. احتمال وجود ترس های اختصاصی و همچنین اضطراب فراگیر در شما زیاد است.

شما تمایل به تجربه های خشم و حالت های وابسته به آن همچون احساس درماندگی و ناکامی دارید. شما آماده دریافت خشم هستید ولی ممکن است آن را آشکارا بروز داده یا در خود بریزید.

حس افسردگی در شما در حد میانگین جامعه است. یعنی در مواردی که موضوعی بسیار ناراحت کننده به وجود بیاید دچار احساس گناه، غم و ناامیدی می شوید.

احساس تقصیر در شما کم است. یعنی به راحتی شرمگین نمی شوید و خودتان را در مسائل بی ربط مقصر نمی دانید همچنین معمولا در موقعیت های اجتماعی برآشفته و مضطرب نخواهید شد.

توانایی کنترل کشش ها و هوس ها در شما در حد نرمال جامعه است و گاه می توانید در مقابل امیال خود مقاومت کنید گاه خیر.

شما در بحث آسیب پذیری در برابر استرس در حد میانگین جامعه قرار دارید یعنی در مقابله با مشکلات کوچک می توانید مدیریت کنید اما مشکلات بزرگتر و موقعیت های استرس زا تر می تواند شما را کاملا مضطرب کند.

شما نوع دوست هستید، با دیگران احساس همدردی دارید و مشتاقید به مردم کمک کنید و معتقد هستید که دیگران نیز با شما همین رابطه را دارند. شما محبوب تر از میانگین افراد جامعه هستید. البته احتمال وجود اختلال شخصیت وابسته در شما وجود دارد.

اعتماد در شما زیاد است. یعنی به این فرض هستید که دیگران قابل اعتماد هستند و دارای حسن نیت می باشند.

شما مایل هستید دیگران را با تملق و چاپلوسی، حیله یا فریب دست بیندازید. شما بر این باور هستید که این ترفند ها لازمه مهارت های اجتماعی بوده و بر این عقیده هستید که افراد ساده، انسان هایی کوته فکر هستند. شما تمایل دارید از حقیقت طفره رفته و در نشان دادن احساسات درونی خودتان مقاومت نشان دهید. البته این ویژگی نمی تواند به تنهایی به عنوان عامل دروغ سنجی یا سنجش صداقت شما به حساب بیاید.

حس نوع دوستی در شما درحد میانگین جامعه است. یعنی در برخی موارد دوست دارید به دیگران کمک کنید و در برخی موارد، ترجیح می دهید که درگیر مسائل آنها نشوید.

شما فردی پرخاشگر بوده و رقابت با دیگران را بر همکاری و رفاقت ترجیح می دهید و در نشان دادن خشم خود در مواقع ضروری تردید ندارید.

شما فردی متکبر و از خودراضی هستید و احساس می کنید از دیگران برتر هستید.

درک دیگران در شما در حد میانگین جامعه است.یعنی رحم و شفقت در شما در حد متوسط وجود دارد.

[bodymovin anim_id="16476" loop="true" align="left"]
 • شاخص گشودگی
  63%
  هنر
  69%
  تخیل
  59%
  عواطف
  66%
  کنش ها
  63%
  نظرات
  63%
  ارزش ها
 • شاخص باوجدان بودن
  56%
  نظم
  59%
  شایستگی
  47%
  وظیفه شناسی
  56%
  تلاش برای موفقیت
  34%
  نظم درونی
  69%
  انعطاف ناپذیری
 • شاخص برونگرایی
  66%
  جمع گرایی
  84%
  صمیمیت
  50%
  قاطعیت
  38%
  فعالیت
  59%
  هیجان خواهی
  63%
  هیجان مثبت
 • شاخص توافق پذیری
  44%
  سادگی
  69%
  اعتماد
  66%
  نوع دوستی
  38%
  تبعیت
  31%
  تواضع
  63%
  درک دیگران
 • شاخص روانشناختی
  56%
  خشم و کینه
  63%
  اضطراب
  50%
  افسردگی
  38%
  احساس تقصیر
  53%
  تکانش وری
  50%
  آسیب پذیری
چاپ نتایج