اخبار و جشنواره ها

تفاهم و چگونگی اندازه گیری آن

امروز در جعبه ابزار ذهنی می خواهیم تفاهم را تعریف و اندازه گیری کنیم. تفاهم به معنای مقصود یكدیگر را فهمیدن و درك كردن مطلب همدیگر است. تفاهم در ازدواج به معنای فهم مشترك یا فهم نزدیك همسران نسبت به یك موضوع است. معمولاَ وقتی از افراد سؤال می شود كه برای ازدواج موفق چه مواردی مهم است یكی از موارد مهمی كه از طرف اكثر افراد بیان می شود، تفاهم است. متأسفانه در میان مردم، اكثراً تفاهم با توافق اشتباه گرفته می شود. تفاهم یعنی فهم نزدیك به هم داشتن اما توافق یعنی تلاش برای رسیدن به یك فهم نزدیك به هم. افرادی كه با هم تفاهم دارند به راحتی و سهولت با هم روزگار می گذرانند اما آنها كه با هم توافق كرده اند ممكن است در طول زمان به توافقات خود پایبند نباشند و از توافق خود عدول كنند. تفاهم یعنی من و تو بدون اینكه از قبل با هم توافق كرده باشیم، نظراتمان نزدیك به هم است. اما توافق یعنی من و تو لازم است انرژی مصرف كنیم و نظراتمان را به هم نزدیك كنیم.

تفاهم بدون نیاز به صرف انرژی به دلایل مختلف از جمله پیشینه همانند، از قبل در همسران وجود دارد. دلیل اصلی اینكه ذكر می شود افرادی كه تفاوت زیاد سنی، فرهنگی اجتماعی، تحصیلی، دینی و … دارند برای ازدواج با یكدیگر مناسب نیستند، این است كه این افراد تفاهم زیادی با هم نخواهند داشت. تفاوت های فرهنگی، قومی، نژادی، سنی، مذهبی، اجتماعی و تحصیلی باعث می شود كه نگرش افراد به دنیا و موضوعات زندگی متفاوت باشد. وقتی كه نگرش ها متفاوت باشد تفاهم با مشكل روبرو خواهد شد.

تفاهم

مطمئناً توافق جایگاه بسیار مهمی در زندگی مشترك دارد، اما آنچه در مورد انتخاب همسر مهم است، تفاهم است. برای آنكه بفهمیم با چه كسی تفاهم داریم لازم است خودمان را و خواسته های خودمان را بشناسیم و از آنجا كه ازدواج حوزه ای است با متغیرهای متعدد، وقتی همسران در مورد هر كدام از این متغیرها فهم نزدیك به هم داشته باشند، می توانیم بگوییم كه در مورد آن مطلب باهم تفاهم دارند. تفاهم یك مفهوم كلی است كه از تفاهم در تك تك متغیرهای مهم ازدواج تشكیل می شود. مهم ترین متغیرها در ازدواج عبارتند از:

 • انتظار از ازدواج
 • ارتباط صمیمانه با همسر
 • ارتباط با دیگران
 • حل تعارض
 • خانواده خود و خانواده همسر
 • دوستان
 • پول و مسایل مالی
 • اهداف
 • باورهای مذهبی
 • فعالیت های لذت بخش و مورد علاقه
 • ارتباط جنسی
 • فرزند و فرزندپروری
 • نقش زن و مرد
 • رشد شخصی
 • بیان خواسته ها و هیجانات

لازم است در تك تك این متغیرها بین همسران تفاهم وجود داشته باشد، تا بتوانیم بگوییم كه همسران باهم تفاهم دارند. برای اینكه متوجه شویم كه تفاهم ما با همسر آینده مان چه قدر است، لازم است كه فهرست تفاهم تهیه شود.


مقاله مرتبط: اشتباهات دوران آشنایی و قبل ازدواج


اندازه گیری تفاهم

فکر کردن به آرزوهای خود

قدم اول

فهرستی از آرزوهای خود درباره همسر آینده تان را در زیر هر كدام از متغیرهای بالا بنویسید.

در زیر هر كدام از متغیرها، لازم است كه دست كم چهار یا پنج مورد از آرزوها و خواسته های خود را نوشته باشید. هرچه این فهرست كامل تر باشد، ارزیابی تفاهم دقیق تر خواهد بود. برای مثال

ارتباط صمیمانه با همسر

به مناسبت های خاص برایم هدیه بخرد. حساس باشد. حمایت كننده باشد. اهل گفتگو و صحبت باشد. مرا به دیگران ترجیح دهد. احساساتش را نسبت به من بیان كند.

حل تعارض

مسایل را نادیده نگیرد. مسایل را بفهمد و مشكلات را مطرح كند. برای مسایل، راه حل پیشنهاد كند. در موقع مشكل، قهر نكند. در مواقع لزوم، كمك تخصصی را قبول داشته باشد.

انتظاراز ازدواج

نگاه واقع بینانه به ازدواج داشته باشد نخواهد كه همه آرزوهای بر آورده نشده اش، در ازدواج بر آورده شود. بخواهد كه در ازدواج رشد كند. ازدواج خودش را با ازدواج دیگران مقایسه نكند.

ارتباط با دیگران

گرم، صمیمی و دوستانه. میهمان دوست. شوخ طبع و بذله گو. اهل رفت و آمد

باورهای مذهبی

معتقد باشد. اهل دیانت باشد. نماز بخواند و شعایر مذهبی را به جا آورد. رابطه با خدا برایش از اهمیت خاصی برخوردار باشد. عارف مسلك باشد.

پول و مسایل مالی

در مواقع لزوم سخاوت مالی داشته باشد. گدا صفت نباشد. اهل پسانداز باشد. روابط مالی را بفهمد. شم اقتصادی داشته باشد.

خانواده خود و خانواده همسر

رفت و آمد متعادل با خانوادهی همسر را قبول داشته باشد. مرا مجبور نكند كه همیشه همراه او به دیدن خانوادهاش بروم. اجازه دهد كه بیشتر از او، پدر و مادرم را ببینم. رابطه با خواهر و برادرانم را حفظ كنم و او نیز رابطه خوبی با آنها داشته باشد.

دوستان

بتوانم دوستان او را بپذیرم. دوستان مرا بپذیرد. مرا از دوستانم جدا نكند. با جمع دوستان رابطه داشته باشیم. از دوستانی كه بیش از حد وارد روابط صمیمانه ما می شوند، جدا شود.

اهداف

بخواهد در زندگی رشد كند. اهل پیشرفت باشد. اهداف انسان دوستانه داشته باشد. به پیشرفت و رشد علمی خود توجه كند.

فعالیت های لذت بخش و مورد علاقه

به موسیقی علاقمند باشد. اهل كوهنوردی باشد. از سینما و تئاتر خوشش بیاید. اهل مطالعه باشد. از گفتگوهای سیاسی خوشش بیاید.

فرزند و فرزندپروری

چند سال اول ازدواج، فرزند نخواهد. دو تا فرزند را كافی بداند. به تنظیم خانواده اهمیت بدهد. اهل بازی با كودكان و فرزندان باشد. اگر بچه دار نشدیم، قبول كند كه كودك بی سرپرستی را به فرزندی قبول كنیم.

ارتباط جنسی

بی میل نباشد. توانایی لذت بردن داشته باشد. تحریك كننده باشد. رابطه جنسی برایش مهم باشد.

رشد شخصی

فكر نكند كه زندگی متوقف شده است. در فكر رشد خودش باشد. اهل كتاب و مطالعه باشد. اهل گفتگو و یادگیری از اهل علم و تخصص باشد. نگاه تخصصی داشته باشد.

نقش زن و مرد

بپذیرد كه هر دو برابر هستیم. زن سالار یا مرد سالار نباشد. بپذیرد كه در كارهای خانه كمك كند. لباس های خودش را خودش اتو كند.

بیان خواسته ها و هیجانات

وقتی ناراحت می شود، بیان كند. قهر طولانی مدت نكند. حرف دلش را بزند. هیجانات مثبت خود را بیان كند. بتواند از شادی فریاد بزند. به راحتی گریه كند.

قدم دوم

حال باید به همسر مورد نظر خود در مورد هر ویژگی مطلوب بر این اساس كه تا چه حد واجد آن ویژگی است، نمره بدهید.

ملاك نمره دادن یك معیار پنج گزینه ای است.

 • كاملاً آن ویژگی را دارد: ۵ امتیاز
 • زیاد آن ویژگی را دارد: ۴ امتیاز
 • تقریباً آن ویژگی را دارد: ۳ امتیاز
 • كم آن ویژگی را دارد: ۲ امتیاز
 • به ندرت آن ویژگی را دارد، یا هرگز ندارد: ۱ امتیاز

مثلاً اگر در مورد متغیر ارتباط با دیگران، «برونگرا» را در فهرست تفاهم خود آورده باشید. اگر فرد مقابل شما كاملاً برونگراست، به او نمره ۵ بدهید و اگر كاملاً برونگرا نیست، اما برونگرایی زیادی دارد، به او نمره ۴ بدهید و همین طور الی آخر.

قدم سوم

برای هر متغیر، مجموع امتیازات فرد را و بالاترین امتیاز ممكن را محاسبه كنید.

برای مثال: در مورد متغیر ارتباط با دیگران

 • گرم، صمیمی و دوستانه كاملاً این گونه است. ۵
 • برون گرا تقریباً این گونه است.۳
 • میهمان دوست زیاد این گونه است.۴
 • شوخ طبع و بذله گو کم این گونه است. ۲
 • اهل رفت و آمد زیاد این گونه است. ۴

جمع:

بالاترین امتیاز ممكن = ۲۵

مجموع امتیازات فرد مورد نظر = ۱۸

قدم چهارم

مجموع امتیازات فرد مورد نظر خود را به بالاترین امتیاز ممكن تقسیم كنید تا درصد تفاهم با او در آن متغیر را بدست آورید.

قدم پنجم

در مورد تمام متغیرها، نمره تفاهم و درصد تفاهم را بدست آورید.

قدم ششم

در صورتی كه آرزوهای شما در یك متغیر خیلی زیاد باشد و در یك متغیر خیلی كم باشد، نمی توانیم نمره تفاهم كلی را محاسبه كنیم. برای اینكه بتوانیم درصد تفاهم كلی را محاسبه كنیم، باید در هر متغیر تعداد آرزوها و خواسته های مورد نظر تقریباً برابر باشد. مثلاً در مورد متغیر شخصیت اگر ۷ ویژگی مطلوب مورد نظر است، باید در مورد دیگر متغیرها هم نزدیك به ۷ ویژگی ذكر شود نه اینكه مثلاً در مورد پول و مسایل مالی ۱۱ ویژگی فهرست شود.

قدم هفتم

تمام متغیرهای اصلی را بنویسید و در برابر آن درصد تفاهم را بنویسید و نهایتاً نمره تفاهم كلی خود را یادداشت كنید.

مثال:

متغیرها

 1. انتظار از ازدواج: ۹۰
 2. ارتباط صمیمانه با همسر: ۹۲
 3. ارتباط با دیگران: ۸۵
 4. حل تعارض: ۱۰۰
 5. خانواده خود و خانواده همسر: ۹۵
 6. دوستان: ۸۰
 7. پول و مسایل مالی: ۸۵
 8. اهداف: ۸۳
 9. باورهای مذهبی: ۹۰
 10. فعالیت های لذت بخش و مورد علاقه: ۷۴
 11. ارتباط جنسی: ۸۵
 12. فرزند و فرزندپروری: ۶۵
 13. نقش زن و مرد: ۸۰
 14. رشد شخصی: ۷۰
 15. بیان خواسته ها و هیجانات: ۶
 16. تفاهم کلی: ۸۳٪

با تهیه فهرست تفاهم می توانید نقطه ضعف های رابطه خود را مشخص كنید. هیچ رابطه ای از تفاهم ۱۰۰ درصد برخوردار نیست، چرا كه هیچ دو نفری كاملاً شبیه به هم نیستند. هرچه تفاهم بین دو نفر بیشتر باشد، بهتر می توانند با یكدیگر كنار بیایند و احساس رضایت بیشتری خواهند داشت. تفاهم زیاد بین همسران، این امكان را می دهد كه ازدواج آنها براساس پایه و بنیان محكمی شكل بگیرد و به آنها این امكان را می دهد كه تفاوت های خود را بپذیرند و از تفاوت های خود لذت ببرند و از یكدیگر بیاموزند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.