اخبار و جشنواره ها

آئین همسرداری

اگر احساس می كنید بعد از ازدواج رابطه تان با ھمسرتان كمی سرد شده و مثل گذشته گرم و صمیمی نیستید، با جعبه ابزار ذهنی همراه باشید تا نکاتی در رابطه با آیین همسرداری بیاموزیم.

مسائل كوچك را سرسری نگیرید

زخم با پوشاندن مداوا نمی شود باید معالجه شود بلکه پوشاندن باعث عفونت بیشتر می شود در ابتدا دندان با یک پوسیدگی ساده شروع می شود اگر به موقع عمل کنیم دندان را نجات داده ایم اما اگر در زمان مناسب عمل نکنیم به عصب کشی و در نھایت کشیدن دندان منتھی خواھد شد.

شاید به نظرتان برسد برخی مسایل آنقدر كوچك ھستند كه نمی توانند باعث دعوا شوند اما كاملا برعكس گاھی نگذاشتن ظرف ھا در ظرفشویی یا درآوردن كفش در مكانی نامناسب، سبب دعواھای بزرگی می شود. اگر مسایل كوچك بین زوج ھا حل نشود تبدیل به یك مشكل بزرگ خواھد شد. پس اجازه ندھید مشكلات بی اھمیت صمیمیت شما را از بین ببرد و با گذشت زمان شما را از ھم دور كند.

اگر بتوانید مسایل كوچك را بین خود حل كنید به راحتی از پس حل مشكلات بزرگ تر بر می آیید. بدنبال راه حل باشید و سعی کنید تا مشکل را حل کنید ھیچ گاه یکدیگر را حل نکنید. به یاد داشته باشید زیبای ھا و حسنات عادی می شوند اما ھیچ گاه زشتی ھا و بدی ھا عادی نمی شوند و نمی توان به آنھا عادت کرد مانند آمپول زدن که ھزار بار ھم که زده باشیم باز ھم درد ایجاد می کند.


مقاله مرتبط: ملاک ها و معیارهای ازدواج موفق


ابراز علاقه كنید

ابراز علاقه كنید

برای خوشبخت بودن در یك رابطه لازم است ھر روز پیام مثبت دریافت كنید. بیان جملاتی نظیر دوستت دارم، دلم برایت تنگ شده، احساس خوبی به من می دھی یا خرید یك ھدیه، می تواند عشق را شعله ور كند. فراموش نكنید مردان بیش از زنان به شنیدن این مسایل نیاز دارند. زن ھا برای حرف زدن و بیان احساساتشان معمولا اشخاص دیگری را در كنارشان دارند اما مردھا به ندرت كسی را پیدا می كنند. در میان زوج ھایی كه زنان به ھمسرشان ابراز احساس نمی كنند، میزان طلاق دو برابر است. پیامک عاشقانه انرژی آفرین است. روی آینه بنویسید دوست دارم با رژ لب و یا ھر طور که می توانید نو آوری کنید و ھمسرتان را غافل گیر کنید. در عشق ھیچ ھدیه ای بیشتر از غافلگیری ارزش ندارد.


مقاله مرتبط: هدیه چی بخریم؟


ابراز احساسات را نادیده نگیرید

مردان با درست كردن میز شكسته آشپزخانه ممكن است علاقه خود را به ھمسرشان نشان دھند در صورتی كه زنان با بیان كلمات این كار را می كنند. فراموش نكنید كه زنان و مردان راه ھای متفاوتی از ھم برای بیان احساسات دارند پس به شكلی كه ھمسرتان از طریق آن ابراز احساس می كند احترام بگذارید. شاید باور نکنید ولی راه ھای ساده ای برای ابراز علاقه به ھمسرتان وجود دارد و نیازی نیست برای این که عشق و علاقه خود را به ھمسرتان ثابت کنید کارھای محیرالعقولی انجام دھید. در ادامه با برخی از روش ھای به ظاھر کوچک ولی تاثیرگذار آشنا خواھید شد.

ابراز احساسات

یکی از اشتباھات جبران ناپذیر برخی زوج ھا بعد از آغاز زندگی مشترک، فراموش کردن ابراز علاقه و گذاشتن وقت برای یکدیگر است. گویا ھمه چیز فدای روزمرگی ھا می شود. غافل از اینکه این مسئله باعث دور شدن و دلخوری زن و شوھر از یکدیگر و ایجاد فاصله بین آن دو می شود.

برای او پیام ھای محبت آمیز بفرستید

به تلفن ھمراه او پیامکی صمیمانه بفرستید. مطمئن باشید که این کار ھم شیرین و ھم جالب است. این مورد هم یکی از اشتباهات زوجین استکه پس از ازدواج به دست فراموشی سپرده می شود.

یکی از کارھای مشکل او را انجام دھید

یکی از کارھای روزمره را که او رغبتی به انجام آن ندارد، انتخاب کنید و برای او انجام دھید و احساس او را ھنگامی که از انجام گرفتن آن کار توسط شما مطلع می شود، نظاره گر باشید.

انجام یکی از کارهای همسر

حس قدردانی خود را ابراز کنید

وقتی ھمسرتان سخت کار می کند یا برایتان کاری انجام می دھد، بگذارید بداند که شما قدردان زحمات او ھستید. پس بدون خجالت و بدون در نظر گرفتن ملاحظات شخصی حس قدردانی خود را ابراز کنید.

با ھم به پیاده روی یا گردش بروید

بگذارید طبیعت خلق و خوی شما را برای دوست داشتن تنظیم کند. صحبت کنید و گوش دھید.

انتظار نداشته باشید آنچه را در ذھنتان می گذرد بخواند

اگر موضوعی ھست که می خواھید ھمسرتان بداند، به او بگویید، از او انتظار نداشته باشید که از افکار و احتیاجات شما با خبر باشد.

از جاسوسی کردن بپرھیزید

از مخفیانه زیر نظر گرفتن و بررسی ھمسرتان دوری کنید. اگر می خواھید چیزی را بدانید، بدون رودربایستی از او سؤال کنید.

با ھم بخندید

دوران بزرگسالی خود را برای لحظاتی فراموش کنید و با ھم کارھای بچه گانه و شادی آور انجام دھید. ھمچنین، اگر کار اشتباھی انجام شد، سعی کنید با شوخی و خنده از آن بگذرید. این کار سبب کاھش استرس در آن شرایط خواھد شد.

با ھم بخندید


مقاله مرتبط: عاداتی برای داشتن رابطه شاد


درباره آینده گفت و گو کنید

آینده آن چنان که به نظر می رسد دور نیست. درباره جاھایی که دوست دارید وقتی ۵۰ سال از ازدواجتان گذشت بروید، با ھم حرف بزنید و سعی کنید تا آن رویاھا به واقعیت تبدیل شوند.

گذشته ھا، گذشته!

چنانچه ھمسرتان با رفتار یا گفتارش باعث آزردگی شما شده است، او را ببخشید. ھرگاه اختلافی به وجود آمد، گذشته ھا را به رخ او نکشید، به خصوص اگر اظھار پشیمانی کرده است.

در برابر دوستانش به او افتخار کنید

گاھی اوقات به منظور دلگرمی دادن به او بگذارید تعریف ھای شما را درباره رفتارھا و کردارھای خوبش بشنود.

ھر از گاھی غذایتان را زیر نور شمع بخورید

غذای مورد علاقه او را بپزید و شمع ھا را روشن کنید. زمانی را به تمرکز و توجه به یکدیگر و نگاه کردن در چشمان ھم اختصاص دھید.

غذایتان را زیر نور شمع بخورید

در برابر دیگران او را مورد انتقاد قرار ندھید

اگر حس می کنید ھمسرتان به کمی انتقاد سازنده نیاز دارد، به ھیچ وجه آن را مطرح نکنید مگر خصوصی و با لحنی دوستانه. مورد انتقاد قرار گرفتن در جمع، سبب پایین آمدن عزت نفس و جریحه دار شدن احساسات می شود.

با هم حتما صحبت کنید

ھر روز حداقل ۱۰ دقیقه یا ھفته ای یک روز مشخص حداقل یک ساعت در مورد مسایلی غیر از كار، خانواده، وظایف و رابطه تان صحبت كنید. برخی افراد فكر می كنند ھمیشه در حال برقراری ارتباط با ھمسرشان ھستند در حالی كه در واقع در حال انجام كارھای روزمره اند. ارتباط برقرار كردن واقعی یعنی اینكه شما در رابطه با موضوعات خصوصی، اھداف و رویاھای تان با ھمسرتان صحبت كنید. به عنوان نمونه موضوعاتی مانند اینكه آیا شده برای چیزی حسرت بخوری؟ وقتی بچه بودی مامان را بیشتر دوست داشتی یا بابا را؟ سال گذشته بھترین كاری كه انجام دادی و به آن افتخار می كنی چه بوده است؟ ھر چه سوالات شما خصوصی تر باشد درجه صمیمیت شما بالاتر می رود. خانمی که فقط تماسش برای دستور خرید منزل است و یا آقایی که فقط برای بررسی وضعیت فرزندش با ھمسرش تماس می گیرد در واقع خیلی وقت است که عشق را از دست داد ه اند.

کارت پستال ھای عاشقانه به او بدھید

کارت پستال ھای عاشقانه

منتظر یک مناسبت خاص نباشید تا به او ھدیه ای بدھید. عاشقانه ترین کارتی که می توانید را پیدا کنید و در ماشین او بگذارید. فراموش نکنید که پیام عاشقانه خود را ھم در آن بنویسید.

امتیاز دهید
مقالات مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.