اخبار و جشنواره ها

دقت خاطرات فلاش بالب

شواهد بران و کولیک برای دقت و صحت حافظه فلاش بالب تا حدی وجود داشته است. شاید قوی ترین شاهد برای ادعاي آنها شرکت کنندگانی بودند که جزئیات دقیق و قابل ملاحظه ای از وضعیت خود در زمان ترور کندی گزارش کردند. شاید یکی از محدودیت های شواهد بران و کولیک این باشد که نمی توانند دقت حافظه را مشخص کنند. برای ردیابی این موضوع، تحقیقات طولی ثبات حافظه فلاش بالب را مورد بررسی قرار داده اند. البته اندازه گیری ثبات، دقت حافظه را اندازه نمی گیرد، حافظه می تواند در عین نادرستی قوام محکم و پایدار باشد. با این وجود، ثبات، اگر کافی نیست ولی لازمه دقت است واغلب به عنوان دقت حافظه مطرح می شود.

برای مثال، فیلمر در سال 1984 افراد را دوبار از نظر یادآوری اینکه در زمان ترور رونالد ریگان کجا بودند، چه کاری انجام می دادند آزمون کردند. به طور متوسط 82 درصد از اطلاعات فراخوانی شده پس از یک ماه مجددا 7 ماه بعد به یاد آورده می شد. این یافته فیلمر به عنوان شاهدی برای دقت و صحت حافظه فلاش بالب مطرح است.

دقت خاطرات فلاش بالب

همچنین با استفاده از طرح های پژوهش مشابه، محققان دیگر با استفاده از انفجار فضا پیمای چلنجر این تحقیق را تکرار کردند و نشان دادند اینگونه خاطرات زیاد هم دقیق نیستند.

برای مثال مک کلاسکی، ویبل و کوهن در سال 1988 نشان دادند که تنها 61 درصد از خاطرات به طور کامل پس از یک ماه و 9 ماه پس از واقعه سازگار بودند. همچنین نیسر در سال 1992، حتی تغییرات بزرگتر و حتی اطلاعات متناقضی در حافظه پس از یک روز و 32-34 ماه پس از واقعه یافت کرد.

تحقیقات طولی مطرح شده این حقیقت را بیان می کنند که خاطرات وقایع مهم لزوما بدون تغییر باقی نمی مانند.
در تلاش برای حل این مشکلات، کانووی و همکارانش در سال 1994 خاطراتی از دو گروه شرکت کنندگان (شهروندان انگلیس و شهروندان آمریکا) را در رابطه با استعفای مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا بررسی کردند. همه شرکت کنندگان در دو مرحله پس از دو هفته و 11 ماه پس از آن مورد آزمایش قرار گرفتند. جای تعجب نیست که شهروندان بریتانیا در مورد این رویداد از همتایان آمریکایی بیشتر از نظر احساسی برانگیخته شده باشند و این رویداد برای آنها مهمتر باشد.

پس از دو هفته اول 90 درصد شرکت کنندگان دو گروه، گزارشی از جزئیات رویداد ارائه دادند. اما پس از 11 ماه خاطره فلش بالب در 86 درصد شهروندان انگلیسی در مقابل 29 درصد ساکنان آمریکا باقی مانده بود. یافته کانووی و همکارانش نشان می دهد که بیان جزئیات یعنی دقت و ثبات خاطرات فلاش بالب برای رویدادهای هیجانی بیشتر از رویدادهای غیر هیجانی است.

مکانیسم های حافظه فلش بالب

علاوه بر دقت خاطرات فلش بالب، چالش و موضوع دیگر در رابطه با این موضوع است که آیا مکانیزم ویژه ای در مغز مسئول خاطرات فلاش بالب است؟
بران و کولیک مطرح می کنند که خاطرات فلاش بالب مستلزم مکانیزم جداگانه ای هست به صورتی که وقتی رویدادی رخ می دهد به طور عجیبی در مغز هک می شود. منتقدان بران و کولیک اعتقاد دارند که مکانیزم های مختلفی همچون تمایز، تمرین یا ارتباط شخصی وجود دارد که می تواند بر دقت و ثبات اینگونه خاطرات تاثیر گذار باشند. مک کلوزکی و همکاران، 1988 آورده اند که: تاجایی که ما می توانیم بپذیریم که مکانیسم عادی حافظه می تواند در رابطه با حوادث تکان دهنده هم صادق باشد دیگر نیازی به فرض یک مکانیسم جدا برای خاطرات فلاش بالب نیست.
همانطور که در رابطه با تحقیقات حافظه شاهدان عینی بیان شد، در رابطه با حافظه فلش بالب نیز می تواند محصولی از مکانیزم استاندارد حافظه با تاثیر احساسات باشد. به عنوان مثال کانووی و همکاران، در تحقیقات مختلف دریافتند که تنها تفاوت خاطرات که به صورت فلاش بالب بودند و نبودند تنها در میزان کیفیت هیجانی و شدت هیجانی بود. همچنین تحقیقات معادلات ساختاری نیز بر اهمیت واکنش احساسی در شکل گیری خاطرات فلاش بالب تاکید کرده اند.

مقالات مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.