اخبار و جشنواره ها

فهرست صفات

روش دیگر در حل خلاقانه مسائل فهرست صفات است که رابرت کرافور آن را تدوین و تنظیم کرده است. در این روش، مسائل کلی و ابهام آمیز به اجزاء کوچکتر تقسیم شده و هر جز به طور جداگانه بررسی می شود. در این روش چون مساله اصلی به مسائل فرعی و کوچکتر تقسیم می شود تعریف روشن و دقیق مسائل فرعی منجر به حل نهایی مسئله اصلی می شود.
با توجه به تعریف بالا، برای حل مسئله خود، ابتدا صورتی از خصوصیات مختلف شی یا نظریه مورد نظر تهیه کنید. سپس توجه خود را به هر یک از خصوصیات معطوف کنید. فهرست صفات یا صورت خصوصیات را در غالب یک مثال به صورت زیر خلاصه کنید:
1- یک شی مثلا ساعت خود را انتخاب کنید.
2- فهرستی از صفات و خصوصیات نظیر، شکل، اندازه و رنگ را انتخاب کنید.
3- فکر خود را روی یکی از صفات مثلا اندازه معطوف کنید. در یک جلسه بارش فکری فردی یا گروهی تمام راه هایی را که برای تغییر و اصلاح آن به فکرتان می رسد بررسی کنید.
این روش را می توانید در ابعاد مختلف مطرح کنید و نتایج بهتر و وسیع تری بدست آورید. فرض کنید می خواهید مسئله زیر را با استفاده از این روش حل کنید (چگونه می توانیم خانواده خود را برای پرورش رفتار خلاق به مکانی مناسب منتقل کرد؟ و برای این موضوع چه تغییراتی باید در خانواده به وجود آورد.)
نخست فهرستی از خصوصیات خانواده خلاق و غیرخلاق را به صورت جزئی تهیه کنید. سپس راه حل های گوناگون را به دقت بررسی کرده و بهترین را انتخاب کنید. استفاده از فهرست صفات در بررسی های فردی و گروهی بسیار موثر است.

مقالات مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.