اخبار و جشنواره ها

ذهن ساختاریافته دشمن خلاقیت است!

مطالعات نشان می دهد دانش بیش از حد ساختاریافته به خلاقیت صدمه می زند.
نتایج مطالعه ای از دانشگاه روتمن تورونتو، مدرسۀ مدیریت نشان می دهد ساختار موجب سازماندهی فعالیت¬های انسان می شود و به ما کمک می کند با تلاش کمتری جهان را درک کنیم، اما می تواند از طرفی باعث کشته شدن خلاقیت شود.
در حالیکه اغلب تحقیقات حوزۀ مدیریت از این ایده حمایت می کند که ساختارمند کردن اطلاعات باعث کاهش پیچیدگی آن و افزایش کارآمدی آن می شود، این مقاله نشان می دهد که این موضوع همچون شمشیر دو لبه است.
یئون جون کیم، دانشجوی دکترا و نویسندۀ مسئول به همراه چن ـ بو ژونگ، استادیار رفتارهای سازمانی و مدیریت منابع انسانی در دانشکده روتمن، هشدار داد”ساختار سلسله مراتبی اطلاعات سازمانی دهی شده می تواند نیمۀ تاریکی نیز داشته باشد”.
محققان در یک سری از آزمایشات نشان دادند شرکت کنندگانی که از آنها خواسته شده بود تکالیف را با استفاده از یک مجموعه اطلاعات دسته بندی شده انجام دهند، نسبت به کسانی که آیتم های در اختیاشان به هیچ شیوه ای مرتب نشده بود، خلاقیت کمتری از خود نشان دادند. افرادی که در گروه اطلاعات سازماندهی شده بودند، زمان کمتری برای انجام تکالیفشان صرف کردند، می تواند به دلیل سماجت کمتر باشد، نکته ای که در خلاقیت اهمیت ویژه ای دارد.
پژوهشگران سه آزمایش را اجرا کردند. در آزمایش دو، به افراد تحت مطالعه گروهی اسم داده شد که برخی از آنها به صورتی نه چندان شسته رفته مرتب شده بودند، و از آنها خواسته شد به هر تعدادی که می توانند با آنها جمله بسازند.
در آزمایش سوم از قطعات لگو استفاده شد. از افراد شرکت کننده خواسته شد با استفاده از جعبه لگوهای مرتب شده بر اساس رنگ و شکل یک شخصیت فضایی بسازند، یا با استفاده از جعبه لگوهای بهم ریخته که برای اغلب والدین سناریویی آشنا ست شخصیت فضایی را سرهم کنند.
افرادی که در گروه لگوهای مرتب شده بودند، از ریختن قطعات لگو بر روی میز منع شده بودند.
از آنجاییکه معمولا اعضای تیم، متمایل به مرتب سازی ایده ها در جهت شباهت عملکرد، زمینه، تخصص یا نظم موجود هستند، یافته های این پژوهش می تواند برای رهبران تیم های چندگانه جنبه ی کاربردی داشته باشد، بخصوص کسانی که تمایل به افزایش نرخ ابتکارغیرمعمول دارند.
کیم می گوید ” ما به افراد پیشنهاد می کنیم که ایده هایشان را به صورت تصادفی بر یک تختۀ سفید قرار دهند و سپس دربارۀ ارتباطات موجود بین آنها بیاندیشند”. پژوهشگران معتقدند افراد مرتبط با صنایع خلاق باید نسبت به میل به سازماندهی اطلاعات به جای افزایش کارایی، بیشترین احتیاط را داشته باشند.

مقالات مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.