اخبار و جشنواره ها

آموزش کمک به افراد نیازمند در کودکان

در جامعه ما کمک به افراد نیازمند و دستگیری از آنها ارزش محسوب می شود و مسلما والدین تمایل دارند که فرزندانی تربیت کنند که دیدگاه مثبتی به این افراد داشته باشند. در این یادداشت می بینیم که چگونه دستیابی به این مهم امکان پذیر است.

توصیه های دینی و فرهنگ ایرانی همواره بر دستگیری از نیازمندان تاکید داشته اند و مناسبت هایی برای کمک به افراد در نظر گرفته شده است و کودکانمان همواره در معرض تبلیغات برای فرهنگسازی در این زمینه هستند و در خانه، مدرسه و رسانه های ترویج این فرهنگ را مشاهده می کنند.

آموزش کمک به افراد نیازمند در کودکان

تاثیر کمک به افراد نیازمند در رشد اجتماعی کودکان

  • دستیابی به مهارتهای جدید: کمک کردن به دیگران باعث می‌شود که کودکان یکسری مهارت‌های جدید کسب کنند با افرادی برخورد کنند که موقعیتی متفاوت از خودشان دارند و هنگامی که تاثیر کار خیر خود و از خود گذشتگی را زندگی دیگران می بینند مهارت های جدیدی را در خود تجربه می کنند.
  • کمک کردن باعث میشود که کودکان حق شناس شوند: معمولا امکانات و نعماتی که کودکان دارند برای آنها معمولی و کوچک شمرده می شود با دیدن زندگی نیازمندان و کمک به آنها این نعمات به نظر کودکان بزرگتر جلوه می کند و باعث می شود که شکرگزار و قدر شناس شوند.
  • کمک کردن باعث ایجاد روابط جدید میشود: کمک کردن به دیگران باعث می‌شود که کودکان از حوزه اجتماعی کنونی خود خارج شوند. علاوه بر ایجاد روابط جدید، حس بخشندگی تأثیر مثبت بسیاری بر روی روابط فعلی آنها خواهد گذاشت. زمانی که کمک‌ها به روابط بهتر و صمیمی‌تر با دیگران منتهی می‌شود، دیدگاه به خانواده، دوستان نیز متفاوت می شود.
  • کمک کردن به دیگران باعث افزایش اعتماد به نفس میشود: هنگامی که کودکان به توانایی خود برای کمک به دیگران واقف می شوند اعتماد به نفس بهتری خواهند داشت و دیدگاه بهتری به خود پیدا می کنند.

ترغیب کمک به افراد نیازمند در کودکان

  • شبیه سازی موقعیت ها: کودکان زمانی می توانند نیاز و نیازمندی را درک کنند که موقعیت هایی را که خود در آن قرار داشته اند تجربه کنند. برای اینکار مثال های از زمان هایی که به چیزی نیاز داشته اند و توانایی دست یابی به آن را نداشته اند بزنید و آن را به باقی مسایل کودکان نیازمند تعمیم دهید.
  • شناخت نیازمندان واقعی: اینکه کودکان درک کنند که چه افرادی واقعا نیازمند هستن و چه افرادی تظاهر و تمارض می کنند اهمیت دارد. برای اینکار می توانید به آنها یادآوری کنید که مراکزی برای کمک مطمین به افراد وجود دارد.
  • دیدار از مراکز خیریه: اردوهایی برای امور خیریه می تواند در دیدگاه کودکان به امور خیریه موثر واقع شود.هنگامی که آنها ازنزدیک کشکلات افراد همنوع خود را لمس کنند باعث می شود که باور قلبی کمک به همنوع در آنها شکل بگیرد.
  • شرکت در فعالیت های خیریه: با تشکیل بازارچه ها و نمایشگاههای خیریه و فعالیت در آنها کودکان متوجه می شوند که با هر فعالیتی که متناسب با سنشان از دستشان بر می آید می توانند در زندگی افراد تاثیر گذار باشند.
  • کمک مداوم به یک فرد: اگر کمکی که ارایه می شود به صورت مداوم باشد کودک این امکان را پیدا می کند که اثر کمک خود را در زندگی و پیشرفت آن فرد ببیند.

کمک به افراد نیازمند و نادیده نگرفتن نیازهای اطرافیان در جامعه ای سالم به صورت پررنگ وجود دارد و با آموزش این امر به کودکان می توان به پیشرفت آنها در مهارت های اجتماعی یاری رساند.

مقالات مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.