اخبار و جشنواره ها

آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی به کودکان

کودکان از جمله افرادی هستند که سالیانه در معرض خطر سوانح رانندگی قرار می گیرند و نیاز است که آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی برای حفظ ایمنی شان ببینند. چگونگی آموزش این مقوله در یادداشت زیر آمده است.

عدم رشد کامل مغز و نقص در توانایی های حسی و حرکتی، کوتاهی قد و نقصان و عدم رشد کافی دلایلی است که کودکان را در برابر سوانح رانندگی آسیب پذیر می کند. شیوه های گوناگون انتقال مفاهیم آموزشی در کنار مواظبت و مراقبت های سرپرستی از جمله عواملی هستند که می توانند از سوانح برای کودکان جلوگیری کنند.

عدم تکامل توانایی های کودکان که باعث آسیب پذیر آنها می شود به قرار زیر است:

  • کودکان نیاز فطری به حرکت، دویدن و پریدن دارند و این مساله آنها را به عبارین پیاده آسیب پذیری تبدیل می کند.و این حرکات غریزی و فطری، خطر بالقوه تصادف را در ترافیـک بـرای آنها افزایش می دهد.
  • ترس ناگهانی و وحشت حتی هنگامی که کودکان به اطراف خود توجه می کنند اغلب قادر نیـستند نـسبت بـه آن رفتـار مناسبی داشته باشند، زیرا مسائل ترافیک به قدری پیچیده و حساس اسـت کـه امکـان دارد کودکان ترسیده و وحشت زده عمل کنند.
  • بزرگسالان به سهولت میدان دید نزدیک را به دور تغییر دهند، در حالیکه پیاژه معتقد است که توانایی تفسیر کامل مغز از آنچه چشم دریافت میکند، یکی از موضوعات بلوغ اسـت کـه تـا قبل از سن 16 سالگی صورت نمیگیرد.
  • اغلب کودکان متوجه مشکل دید راننده به علت کوتاهی قدشان نیستند خـصوصا هنگـام خروج از پشت ماشـینی که پـارک شـده.
  • عکس العمل به محرک های دیداری و شنیداری در کودکان ضعیف تر از بزرگسالان است.

آموزش هایی که باعث ایمنی کودکان در برابر سوانح رانندگی می شوند می تواند در موارد زیر خلاصه شود:

کمربند ایمنی: آموزش استفاده از کمربند ایمنی هنگام نشستن در ماشین از اهمیت زیادی برخوردار است و مشاهده رعایت آن توسط والدین نیز بر آموزش بهتر تاثیر می گذارد.

ایست قبـل از ورود بـه خیابـان: کودکان باید این مساله را درک کنند که نمی توانند بدون مشاهده دو طرف خیابان به آن وارد شوند و امکان آسیب دیدن آنها با این رفتار زیاد است.

اسـتفاده از پـل هـوایی : استفاده از پل عابر پیاده در مکان هایی که امکان این عبور وجود دارد ضروری است و باید به کودکان تذکر داده شود که به هیچ وجه در جاهایی که پل عابر پیاده وجود دارد از عرض خیابان عبور نکنند.

عبـور از محل خطهای کشی عابر پیاده: معنی خط کشی محل عبور عابر پیاده را برای کودکان توضیح دهید و از آنها بخواهید هنگامی که می خواهند از عرض خیابان عبود کنند حتما از روی خط کشی رد شوند.

تشریح نحوه بیرون آمدن از پشت ماشـین پـارک شـده کنـار خیابـان: یکی از خطراتی که همواره کودکان را در پیاده رو ها تهدید می کند ماشین هایی هستند که در حال بیرون آمدن از پارکینگ هستنو کودکان باید درک درستی از دید راننده داشته باشند و متوجه باشند که ممکن است به خاطر کوتاهی قدشان در آیینه راننده دیده نشوند و آسیب ببینند.

توضیح معنی  تابلوهـای راهنمـایی و رانندگی: یادگیری مفاهیم تابلوهای راهنمایی و رانندگی می تواند برای جلوگیری از آسیب دیدن کودکان موثر باشد.

برای آموزش بهتر به کودکان و نهادینه شدن مفاهیم راهنمایی و رانندگی می توان از روش های زیر استفاده کرد:

بازی و نمایش در محیط شبیه سازی شده: اگر ساعاتی در مدارس صرف آموزش مفاهیم و قوانین راهنمایی و رانندگی شود می تواند برای کودکان جذاب باشد و باعث یادگیری بهتر کنار همسالان گردد.

استفاده از هنر نقاشی: نمایشگاهها و مسابقات نقاشی با موضوع قوانین راهنمایی و رانندگی می تواند در یادگیری بهتر کودکان موثر باشد.

استفاده از علایم در مدرسه: تابلوهای راهنمایی و رانندگی را می توان با نصب در راهروها و کلاس های مدرسه در ذهن کودکان جای داد.

بازی های کامپیوتری و انیمشن: استفاده از بازی های کامپیوتری و انمیشن با موضوع راهنمایی و رانندگی برای کودکن جذاب است و آنها به خوبی مفاهیم را از شخصیت های دوست داشتنی بازی ها و انیمیشن ها فرا می گیرند.

والدین و مربیان می توانند با آموزش مفاهیم راهنمایی و رانندگی به کودکان آنها را در کودکی ایمن از خطرات نگه دارند و در ضمن برای آینده شهروندانی آگاه و آموزش دیده و رانندگانی قانون مند تربیت کنند.

مقالات مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.