اخبار و جشنواره ها

کاهش هیجانات منفی

راهبردهای کاهش هیجانات منفی شامل مشارکت در فعالیت‌های مثبت (تنوع رفتاری)، افزایش هیجانات مثبت و خوش‌بینی، و حل فعالانه مشکل می‌شود. این رفتار ها فعالیت هایی است که منجر به کاهش هیحان منفی می گردد و برای سلامت کودکان و نوجوانان و حتی بزرگسالان و پرورش هوش هیجانی آنها بسیار موثر است.

مشارکت در فعالیت‌های خوشایند یا طرح‌های جالب، بهتر از روش های دیگر چون نشخوار ذهنی عمل می‌کند، چون این فعالیت‌ها از حافظه‌ فعال استفاده می‌کنند. اگر حافظه‌ فعال به این طریق وارد عمل شود، این حافظه کمتر صرف تفکر منفی یا نگرانی درباره‌ی هیجانات یا خلق‌ها می‌شود. روش های تنظیم هیجان  و کاهش هیجانات منفی شامل فعالیت هایی است که احساسات و هیجانات منفی را کاهش می دهد. این راهبرد ها شامل موارد زیر می باشد:

راهبردهای کاهش هیجانات منفی

بازبینی مثبت

یکی از راهبردهای مثبت و ایمن، تغییر تفکر فرد با بازبینی مثبت است. افرادی که از بازبینی مثبت استفاده می‌کنند، در مورد موقعیت استرس‌زا به صورت متفاوتی فکر می‌کنند و معنای آن موقعیت را برای خودشان تغییر می‌دهند. آن‌ها موقعیت را از حالت منفی به صورت خنثی تغییر می‌دهند. بازبینی مثبت در کاهش تاثیر منفی تجربیات ترس‌آور و آسیب زننده موثر است. همچنین این کار برای کسی که از این راهبرد استفاده می‌کند، هیجان منفی  کمتری در بر دارد. بازبینی در وهله‌ی اول برای شروع واکنش به یک رخداد استرس‌زا، توقف ابراز بیرونی هیجان و رفتار انفجاری بسیار موثر هستند.

ذهن آگاهی

ذهن آگاهی اشاره به این دارد که آنچه برای فرد اتفاق می‌افتد مورد بررسی قرار می‌گیرد بدون اینکه درباره‌ی آن اتفاق فکر شود. فردی که از این راهبرد استفاده می‌کند، تجزیه و تحلیل نمی‌کند، تفسیر نمی‌کند و سعی در کنترل واکنش های هیجانی خود ندارد. فکر کردن و نگران شدن باید کنترل و متوقف شوند؛ توجه به سمت چیزی سوق داده می‌شود که تهدید کننده نیست. این امر مانع هیجانات منفی می‌شود. تمرین برای استفاده از این راهبرد شامل آزاد گذاشتن ذهن به منظور استفاده از تمارین تداعی آزاد و تصویر سازی تکالیف می‌شود تا جایی که تصویرسازی یک صحنه‌ی آرام باعث فروکش کردن احساسات اضطراب می‌شود.

خود گویی

خودگویی برای تغییر تفکر استفاده می گردد این مداخلات شامل یک قرار داد «چگونه فکر کردن» برای افراد به منظور تغییر رفتار می باشد. چارچوب دهی مجدد، تغییر تفکر فرد، و بازبینی، راهبردهای اصلی روبرو شدن با هیجانات منفی هستند. اگرچه مداخلات در مورد نوجوانان بسیار استرس‌زا بوده است اما در مورد کودکان کودکان جنبه‌های موفقیت‌آمیز داشته است این جریان می تواند میزان هیجانات منفی افراد را به میزان بسیار زیادی کاهش دهند

راهکار های عملی برای کاهش هیجانات منفی

  • به چالش کشیدن افکار نا درست و بی اعتبار کردن آن
  • در یک موقعیت فرضی به دنبال واقعیت گشتن.
  • بارش مغزی درباره‌ی تفسیرهای جایگزین در مورد آنچه که فرد آزار دهنده می‌داند.
  • تفکر در مورد بدترین پیامد ممکن و مقایسه‌ی آن با موقعیت موجود.
  • تهیه‌ی یک لیست درباره‌ی مزایا و معایب یک انتخاب
مقالات مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.