اخبار و جشنواره ها

ورزش و تاثیر آن بر پرورش ذهن کودک

تما این ضرب المثل معروف را شنیده اید که عقل سالم در بدن سالم است. این مصداق برای کودکان نیز کاربرد دارد و فعالیت بدنی و سلامت جسم بر ذهن و توانایی های آن موثر است. در این یادداشت راهکارها و اصولی که باید در این باره رعایت شوند عنوان شده است.

رابطه توانایی جسمی و توانایی های ذهنی

اکثر محققان بر این باورند که ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻴﻬﺎی جسمی ﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻴﻬﺎی ﺫﻫﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. فعالیت های ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺣﺮﻛﺘﯽ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﺷﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ است و ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ به رشد ذهنی کمک می کند.

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺧﻮﺩﺷﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻫﯽ ﻛﻮﺩﻙ از ﺑﺪﻥ ﻭ ﺣﺮﻛﺎﺗﺶ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺣﺮﻛﺘﯽ – ﺍﺩﺭﺍﻛﯽ ﻛﻮﺩﻙ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍی ﺑﺮﺍی ﻛﺸﻒ ﺩﻧﻴﺎی ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ، ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﺎ ﺍﺷﻴﺎ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻭ ﻫﻴﺠﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﺯ ﺟﻤله ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ هستند ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺭﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﮥ ﻛﻮﺩﻙ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﺮﻛﺘﯽ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺷﯽ ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍی ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻭ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺫﻫﻨﯽ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺍﺳﺖ.

ﺣﺮﻛﺖ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍی است که با آن ﺷﻜﻞ، ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺑﯽ ، وزن، زمان و مکان و در مجموع ادراک فضایی ﺭﺍ می توان ﺑﻪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩ، ﺯﻳﺮﺍ ﺁﻣﻮﺯﺵ ، ﻛﻤﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻈﺮی ﺑﺮﺍی ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ و با فعالیت بدنی بهتر آموزش می بینند.
فعالیت های بدنی مثل ورزش کردن جریان خون را در تمامی قسمت های بدن از جمله مغز افزایش می دهد و افزایش خون تازه و سرشار از اکسیژن در مغز سبب می شود که تمرکز، سرعت، تفکر و استدلال پیچییده بهبود یابد . یافته های حاصل از پژوهش هایی که طی ۵۰ سال گذشته صورت گرفته اند نشان می دهد کودکانی که عادت به فعالیت بدنی دارند عملکرد تحصیلی شان بهتر است.

مزایای فعالیت بدنی برای فعالیت ذهنی

• ورزش در افزایش مهارت های حرکتی نقش دارد:

تناسب در حرکات و به کارگیری اعضای بدن به طور همزمان در رشد ذهنی نقش دارد و این مهارت های حرکتی باعث پرورش ذهن نیز می شوند. هماهنگی دست و پا و چشم نشانه سلامت کارکرد مغز است و با بازی های ورزشی مانند فوتبال و والیبال، بدمینتون و حرکات نرمشی می توان به تقویت آن پرداخت. عدم هماهنگی اعضا نشانه ی اختلالات حرکتی و ذهنی است که می تواند بر یادگیری تاثیر سو گذارد. بوسیله ورزش می توان این حرکات را تقویت کرد.

• کمک به تقویت حرکات درشت:

پیشرفت کودکان در حرکات درشت مانند دویدن، پریدن و لی لی کردن و با توپ بازی کردن نیاز به تقویت دارد و تقویت و پیشرفت آنها نشانه رشد سالم مغز است.

• باعث تغییرات مثبتی در بدن می شود:

دوره رشد بهترین دوره برای فعالیت بدنی است و سرعت و کیفیت رشد نشانه ای از قوای ذهنی است. و

رزش کردن رشد را در مسیر مشخصی قرار می دهد و باعث تقویت عضلات می گردد و در نتیجه در پرورش ذهن موثر است.

• انرژی و تمرکز ذهنی را افزایش می دهد:

کودکانی که ورزش می کنند می توانند تمرکز خود را افزایش دهند. دقت کردن به قوانین بازی، نشان دادن عکس العمل به موقع و تعادل برقرار کردن در اعضای بدن باعث می شود که تمرکز بالا رود و دقت و تمرکز از عمده ترین مسایلی هستند که در یادگیری و استفاده از قوای ذهنی موثرند.

• مغز را تحریک و یادگیری را تقویت می کند:

تحریک مغز باعث می شود که ذهن پرورش یابد محققان نشان داده اند که فعالیت بدنی برای فعالیت مغز مفید است و باعث یادگیری بهتر می شود (سنه، ۱۳۸۷).

• خلاقیت را افزایش می دهد:

محققین خلاقیت و تفکر خلاق را قبل و بعد از ورزش و فعالیت بدنی سنجیده اند و به این نتیجه رسیده اند که ورزش بر آن تاثیر مثبت دارد (غنایی چمن آبادی،۱۳۹۰). بوسیله ورزش فعالیت مغز کودکان بالا رفته و به علت در اختیار داشتن فضا برای نشان دادن توانایی ها و عملی کردن تفکراتشان از خلاقیت بهتری برخوردار می شوند.

• تفکر واضح و روشن را تقویت می کند:

درست فکر کردن و دیدن جزییات و واقعیت ها نشانه رشد ذهن است.

با حرکات ورزشی این قابلیتها  تقویت می شوند و افکار کودکان در مسیری روشن قرار می گیرد و ذهنی باز برای دریافت اطلاعات پیدا می کنند.

• جهت دهی به انرژی جسمی کودک:

کودکان سرشار از انرژی هستند و زندگی آپارتمانی و بازی کامپیوتری مانع از رشد بدنی آنها می شود.

هنگامی که نتوانند انرژی خود را تخلیه کنند دچار اختلالات ذهنی و حرکتی می شوند.

خروج از محیط بسته خانه و فعالیت بدنی در رشد جسمی و ذهنی موثر است.

بطور کلی برای کودکان ۵ -۷ سال ورزش هایی از قبیل:

ورزش های تیمی،

هنرهای رزمی،

دوچرخه سواری،

اسکیت بازی،

شنا و هاکی،

ژیمناستیک،

حرکات اکروباتیک،

لی لی،

طناب بازی،

بازی های آزاد و بدون ساختار

توصیه شده است که علاوه بر بدن، ذهن کودک را نیز تقویت می کنند.

مقالات مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.