اخبار و جشنواره ها

اصول ابراز احساسات به کودکان

والدین برای آنکه در نقش والدینی کار آمد باشند باید دو چیز را در نظر بگیرند یکی این که آنها انسان هستند که دارای مشکلات و محدودیت هایی هستند و دوم این امر که فرزند آنها نیز یک انسان است که با توجه به فرآیند رشد خود دارای نیاز ها و محدودیت ها و توانایی های خاصی است.

والدین به عنوان یک انسان نیاز اساسی به غذا، پوشاک، پناه گاه،  عشق، امنیت، مهربانی و سایر موارد دارند و در جهت رفع این نیاز ها تلاش می نماید گاهی اوقات موفق می شود و در گاهی موارد با شکست روبه رو می گردد. والدین به عنوان یک انسان می توانند هیجانات مختلفی را تجربه نمایند که در مواردی برخی از آنها نیز می تواند آسیب رسان باشد. کودک نیز به عنوان یک موجود انسانی همین نیازها و محدودیت را دارا می باشند آنها نیز سعی می نمایند نیاز های خود را رفع نمایند و در مواقع ای که با یک جریان ناکام کننده روبه رو می گردند دچار خشم و عصبانیت می شوند.

به هر میزان والدین و فرزندان بهتر بتوانند با یکدیگر ارتباط بر قرار نمایند به همان اندازه بهتر می توانند مشکلات خود را حل نمایند. یکی از مهم ترین جریانات در بین والدین  فرزندان نحوه بیان و ابراز افکار و عقاید و دیدگاه والدین به فرزندان است که نقش بسیار مهم در بهبود روابط میان والدین و فرزندان دارد. در زیر اصولی مطرح می گردد که در بین احساسات و دیدگاه والدین به فرزندان می تواند بسیار موثر باشد.

اصول ابراز احساسات به کودکان

اصول ابراز احساسات به کودکان

مشخص کردن دقیق خواسته ها

والدین باید این امر را در نظر داشته باشند که دقیقا می خواهند چه چیزی به کودک  انتقال یابد. کودکان محدودیت های شفافی می خواهند و به این نوع محدودیت ها نیاز دارند در واقع آنها مرزهایی می خواهند که درون آن بتوانند به طور آزاد و با امنیت عمل کنند و بیرون این مرزها پیامد های طبیعی را بتوانند انتظار داشته باشند. دقیق بودن انتظارات و دقیق مطرح کردن آنها به کودک نقش بسیار موثری در سازگاری و رعایت قوانین دارد زیرا کودکان نمی توانند در مورد دستورات کلی و مبهم چندان دقیق عمل نمایند.  والدین باید تا جایی که می توانند دستورات و خواسته های خود را به صورت کاملا شفاف و به دور از ابهام مطرح نمایند. این امر در بهبود روابط والدین با فرزندان بسیار موثر است و مانع از دلخوری دو طرف می گردد. در ادامه مواردی از خواسته های شفاف و مبهم مطرح می گردد.

انتظارات شفاف

شما امروز باید تا ساعت 5 تکالیف خود را به اتمام برسانی

لطفا هنگامی که در اتاق بازی کردی روی مبل ها ، میز و کاناپه رو تمیز کنی

انتظارات غیر شفاف و مبهم

من ازت می خواهم در اولین فرصت تکالیف خود را انجام دهی

باید بعد از بازی اتاق را مرتب کنی

والدین باید تحسین هایی را که نیز ارائه می دهند کاملا مشخص باشد کودک تحسین های عالی مثل فوق العاده، شگفت انگیز یا خوشگل را اغلب باور نمی کند و این واژه ها به کودک کمک چندانی نمی کند. تحسین مشخص یعنی به کودک خود دقیقا بگویید که چه چیز او را دوست دارید  و چرا آن ویژگی ها را دوست دارید چند نمونه از تحسین های مشخص:

تو بدون اینکه من از تو خواسته باشم ظرف ها را شسته ای

تو تکالیف خود را واقعا با دقت انجام دادی که نشان می دهد واقعا تلاش خوبی کرده ای

به طور کلی مشخص بودن پیام ها و احساس ها و تشویق ها به کودک احساس بسیار مناسبی ارائه می دهد . او می تواند وضعیت را به درستی درک نماید  یک خط سیر دریافت می نماید.

فوری بودن

یک جریان مهم دیگر در بیان احساسات و عواطف و خواسته ها فوری بودن پیام است. فوری بودن بدان معنی است که اگر رفتاری والدین را آزرده خاطر نمود بلافاصله به کودک خود بگویند و همچنین والدین باید رفتار مناسب را نیز بلافاصله پاداش دهند. تحقیقات نشان داده است وقتی کودکان بلافاصله و  متناسب با رفتار خود مورد پاداش یا تنبیه قرار می گیرند گفته های والدین را بهتر یاد می گیرند. والدین باید این نکته را بدانند که هر چقدر در ابراز باز خوردها به کودک خود تعلل کنند به همان میزان تاثیر گذاری کمتری برای کودک خواهد داشت.

وقتی والدین برای رفتاری پیامد منفی در نظر می گیرند حتما باید آن را بلافاصله بعد از رفتار مورد نظر انجام دهند برای مثال این امر را در نظز بگیرد که کودک 4 ساله ای که برای او پریدن بر روی مبلمان به خاطره خطرات منع شده است این کار را انجام می دهند والدین باید بلافاصله پیامدی را در نظر بگیرد که در همان لحظه برای او قابل درک باشد به عنوان مثال باید ده دقیقه در اتاق باشد اگر والدین برای این کار کودک پیامدی را در نظر بگیرد که در لحظه قابل لمس نباشد به عنوان مثال فردا از تلویزیون خبری نیست یا آخر هفته از پارک خبری تیست با آنکه رفتار و تنبیه شدید تری است اما به علت فاصله زمانی کارکرد چندانی ندارد.

برخی از والدین سعی می کنند افراد بسیار خوبی برای فرزندان خود باشد و  در همه شرایط این والدین احساس های منفی خود را جمع می کنند و در ادامه با یک تخلف جزئی کودک رفتار انفجاری از خود نشان می دهند با این رفتار کودکان این پیام را دریافت می کنند که افراد بدی هستند و سزاوار طرد هستند که این امر برای عزت نفس آنها بسیار آسیب رسان می باشد زیرا میزان تنبهی که کودک دریافت کرده است اصلا منتاسب نبوده است و این امر نیز بدان دلیل است که والدین بلافاصله به برخی رفتار های کودک پاسخ نداده اند و این خشم جمع شده سبب چنین رفتار شده است. والدین باید همواره چه احساس های مثبت و یا منفی را سریعا به کودک منتقل نماید تا کودک از رفتار خود آگاهی بیشتری کسب نماید.

مقالات مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.