اخبار و جشنواره ها

حفظ ارتباط و احترام به کودک

ارتباط با کودک و احترام به کودک نقش بسیار مهمی در سلامت جسمانی و روانی کودک دارد.

والدین باید تا جایی که امکان دارد روابط درستی با فرزنذان خود داشته باشند و در این روابط به فرزند خود احترام بگذارند در بسیاری از موارد تنظیم روابط با فرزندان بسیار حائز اهمیت می باشد در زیر مواردی مطرح می گردد که در کیفیت روابط والدین با فرزندان و همچنین حفظ احترام بین آنها بسیار موثر است:

عدم قضاوت ارزشی و احترام به کودک

تمام روابط والدین با فرزندان باید این پیام ضمنی را به همراه داشته باشد که فرزندان شما افرادی دوست داشتنی و لایق هستند. سرزنش، توهین و طعنه زدن این پیام را انتقال می دهد که نه فقط رفتار کودک بلکه خود او نیر خوب نیست. والدین در هنگامی که کودک آنها رفتار اشتباهی را انجام می دهد باز هم می توانند بدون حمله بردن به شخصیت وی مخالفت شدید خود را ابراز نمایند به عنوان مثال جملاتی مثل این کار را همین الان متوقف کن،  این پیام سخت گیرانه است اما به شخصیت کودک حمله نمی برد و روابط والدین با فرزند را برای طولانی مدت تحت تاثیر قرار نمی دهد اما جملاتی مانند تو همیشه نا مرتب هستی، همیشه تو بد رفتار می کنی.

برای جلوگیری از سرزنش و توهین سه روش مناسب وجود دارد که می تواند در حفظ روابط بین والدین و کودک و حفظ احترام بسیار موثر باشد:

والدین باید هنگامی که می خواهند وضعیت یا مشکلی را توصیف نمایند باید واژه تو را حذف نمایند. برای نمونه والدین می توانند بگویند من کودکی را می بینم که با دست کثیف سر میز شام نشسته است این امر به حفظ احترام بین کودک و والدین بسیار کمک می نماید.

والدین باید به کودکان خود اطلاعات بدهند، برای نمونه والدین می توانند به فرزندان خود بگویند که محل ظرف ها در ظرفشویی است یا اگر شیر بیرون بماند می ترشد و یا خیلی موارد دیگر هر چه میزان اطلاعاتی که والدین به فرزندان می دهند بیشتر باشد کودکان احتمالا رفتار مناسب تری پیش می گیرند در ضمن والدین باید به این نکته هم توجه داشته باشند که در این امر افراط ننمایند.

والدین باید پیام خود را با یک کلمه بیان نمایند برای نمونه والدین می توانند بگویند وقت خواب است  این جمله بسیار مناسب تر از این می باشد که بگویند چرا بعد از زمان خوابت هنوز بیداری.

رشد اعتماد به نفس و سلامت روابط والدین با فرزندان و حفظ احترام دو طرف تا حد زیادی، بستگی به پیام ها دارد. پیام هایی که مداوم به کودک این امر را منتقل می کند که تو بدی، تو ارزشمند نیستی می تواند شرایط بسیار بدی را برای کودک فراهم آورد.

ثبات

یکی دیگر از عواملی که در حفظ روابط و احترام والدین و فرزندان بسیار اثر گذار می باشد ثبات رفتاری است. پیام های متناقض کودکان را گیچ می نماید. والدین باید همیشه به گونه ای رفتار نمایند که فرزندان همیشه پیامد رفتار های نا مناسب خود را تجربه کنند.

اگر والدین کودک خود را از یادگیری درس هایی که خودشان به آن علاقه ای ندارند معذور می کنند بی مسئولیتی را در فرزندان خود ایجاد می نمایند و این یک پیامد طبیعی رفتار است. اگر والدین با فرزند خود به توافق رسیده اند که عدم مرتب نمودن رختخواب در زوز پنج شنبه مساوی است با ماندن در خانه در روز جمعه باید حتما این کار را انجام دهند. والدین با این کار بهتر می توانند بر فرزندان خود تاثیر بگذارند زیرا در غیر این صورت کودکان نمی توانند به والدین خود اطمینان نمایند و در ادامه والدین در جریاناتی که نیازمند حل مسله یا برنامه ریزی هست نمی توانند موثر عمل نمایند.

اگر والدین پیامد هایی که ارائه می دهند پیامد های طبیعی رفتار باشند بهتر اثر خواهد گذاشت یعنی پیامد های که منطقا به وجود می آید. به عنوان مثال پیامد فراموش کردن کت این است که باید سرما را تحمل کنی یا پیامد عدم انجام تکالیف این امر است که پول تو جیبی در یافت نمی کنی یا سرو صدا کردن در میهمانی باعث می شود از مهمانی بعدی محروم گرددی.  این رفتار پیامد طبیعی رفتار است و یک بازخورد منطقی ولی نکته مهم آن است که والدین در انجام این جریانات ثبات داشته باشند و به انجام آنها پایبده باشند.

والدین باید این امر را در نظر بگیرند که ثبات رفتاری یک خط سیر مشخص را برای فرزندان معلوم می نماید و این امر سبب می گردد آنها قاد باشند رفتار خود را تنظیم نمایند. اگر والدین در رفتار خود ثبات نداشته باشند کودکان قادر نخواهند بود رفتار خود را تنظیم نمایند و نمی توانند شرایط را پیش بینی نماید و همین امر سبب می گردد که آنها اصول رفتاری درستی را در پیش نگیرد که منجر به آسیب رساندن به رابطه خود با والدین شده و همواره مورد انتقاد و سرزنش قرار می گیرد که برای رشد آنها بسیار مضر می باشد

مقالات مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.