اخبار و جشنواره ها

تعریف و عوامل ماثر بر رضایت زناشویی

ازدواج یکی از قوي­ ترین روابط انسانی است. کیفیت این رابطه دائماً توسط زوجین مورد توجه قرار می­ گیرد و به طور بالقوه براي کل تجربه زندگی خانوادگی آنها مهم است. رضایت از ازدواج و رضایت از زندگی زناشویی در کیفیت و دوام و بقاي آن، اثر غیرقابل انکاري دارد.

وقتی زن و شوهر از ازدواج خود رضایت داشته باشند، خانواده از استحکام خوبی برخوردار می ­شود و آنها می­ توانند ازآسیب ­ها در امان بمانند. بنابراین، اهمیت مسأله ایجاب می ­کند که هنگام همسرگزینی، افزون بر عوامل مهمی چون ویژگی ­هاي شخصیتی، سبک زندگی، عوامل شناختی و… به عوامل عینی مهم ­تري چون همسان ­همسري قومی و مذهبی و عوامل جمعیت­ شناختی (سن ازدواج، فاصله سنی، نحوه انتخاب همسر و…) نیز توجه شود تا با انتخابی درست در سایه خشنودي و رضایت زوجی، محیطی سالم و سازنده فراهم شود و پایه و اساس نسل­ هاي آینده، پیشرفت جامعه، اعتلاي فرهنگ و انتقال ارزش­ ها در آن امکان ­پذیرشود.

تعریف رضایت زناشویی

رضایت زناشویی حالتی است که طی آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند. رضایت مندي زناشویی را پیامد توافق زناشویی می‌دانند که رابطه مناسب بین زن و شوهر را توصیف می­ کند. در واقع، رضایتمندي زناشویی، یک ارزیابی کلی از وضع فعلی ارتباط ارائه می ­دهد. همچنین رضایت زناشویی یکی از گسترده­ ترین مفاهیم براي تعیین میزان شادي و پایداري رابطه است.

عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی

تحقیقات نشان داده ­اند که عوامل متعددي از جمله شیوه ­هاي ارتباطی مؤثر در حل تعارضات زناشویی، احترام متقابل، روابط قبل از ازدواج، همخوانی باورهاي زوج، سن ازدواج، فاصله سنی زوجین، همسان ­همسري قومی و مذهبی، مدت زمان زندگی مشترك، تعداد فرزندان خانواده و ترکیبی از عوامل فوق در رضایت مندي زناشویی مؤثر است (محمودیان، ۱۳۸۵).

به عنوان مثال، سن ازدواج یکی از ابعاد مهمی است که پایین یا بالاتر بودن آن (زودرس یا دیررس بودن ازدواج) و تجارب همراه با آن در زندگی می ­تواند به نحو متفاوتی رضایت زناشویی را تحت تأثیر قرار دهد. مدت زمان ازدواج و گذشت سن، از عوامل دیگري است که احتمالاً در افزایش یا کاهش این رضایت نقش دارد. از الگوهاي دیگري که می­ تواند رضایت زناشویی را تحت تأثیر قرار دهد، همسانی یا ناهمسانی زبانی و مذهبی زوجین است. نحوه­ انتخاب همسر ـ به شکل انتخاب شخصی یا به واسطه­ اجبار والدین و اعضاي فامیل ـ نیز می­ تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر رضایت زناشویی اثرگذار باشد (سلیمی، ۱۳۸۷).

نظریه همسان­ همسری

این نظریه، استحکام خانواده را ناشی از وجود ویژگی­ هاي همسان میان زن و شوهر می­ داند. همسانی میان دو فرد، نه تنها آنان را به سوي یکدیگر جذب می­ کند بلکه پیوند و وصلت ایشان را استوار می­سازد (ریاحی و دیگران، ۱۳۸۶). به سخن دیگر، ناهمسانی میان دو همسر سرچشمه کشمکش­ هاي خانوادگی است. افراد مایلند همسري برگزینند که بیشتر همسانشان باشد تا ناهمسانشان. چنانچه این قاعده به دلایلی رعایت نشود، احتمالاً زوجین به ناسازگاری و در نهایت جدایی می­ شوند. انسان، دانسته یا ندانسته در پی گزینش همسري است که صفاتی همگون با او داشته باشد. هر قدر همگونی میان دو همسر از نظر مذهب و نژاد کمتر باشد، اختلاف و کشمکش ایشان بیشتر است. به طور کلی، هر قدر درجه همگونی همسران بیشتر باشد، زناشویی آنان استوارتر و پایدارتر است.

پرسش­هایی درباره سازگاری زناشویی

اگر می ­خواهید درباره چگونگی وضعیت زناشویی خود اطلاعاتی به دست آورید، با صداقت، به پرسش ­های زیر فکر کنید و به آنها پاسخی بدهید که از روی تفکر و تعمق باشد. برآیندی که از جواب این پرسش ­ها به دست می­ آورید، به شما نمایی کلی از وضعیت رضایت زناشویی ­تان می ­دهد.

همسرتان را قبل از ازدواج چقدر دوست داشتید؟

همسرتان قبل از ازدواج چقدر شما را دوست داشت؟

نظرتان نسبت به پدر همسرتان چیست؟

نظرتان نسبت به مادر همسرتان چیست؟

نظرتان درباره داشتن بچه چیست؟

اگر بچه دارید، چه تأثیري در خوشبختی شما داشته است؟

آیا به همسرتان اعتماد دارید؟

آیا همسرتان به شما اعتماد دارد؟

آیا علاقه شما به همسرتان نسبت به قبل از ازدواج فرق کرده است؟

اگر زندگی را از نو آغاز می ­کردید، با چه کسی ازدواج می­ کردید؟

اگرهمسرتان زندگی را از نو آغاز می­ کرد، فکر می ­کنید با شما ازدواج می ­کرد؟

کلاً چقدر از ازدواجتان راضی هستید؟

کلاً همسرتان چقدر از ازدواج با شما راضی است؟

آیا تا به حال از ازدواجتان پشیمان شده­اید؟

کلاً چقدر از زندگی زناشویی­ تان راضی هستید؟

کلاً همسرتان چقدر از زندگی زناشویی­ تان راضی است؟

مقالات مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.