اخبار و جشنواره ها

نقش مدرسه در تقویت خلاقیت و انگیزش

یکی از دغدغه ای والدین این است که فرزندانشان در مدارس با سرکوب خلاقیت و بی انگیزگی روبرو نشوند. لذا نقش مدرسه در تقویت خلاقیت و انگیزش بسیار حیاتی است.

سیاست اداره مدارس معمولا بر اساس همانند سازی است و مسولیین و معلمان سعی می کنند که از نظر ظاهر،کارکرد و عملکرد تحصیلی و رفتاری دانش آموزان را به هم نزدیک کنند. این عمل از این جنبه که باعث نظم و ترتیب در مدارس می شود و از اغتشاش جلوگیری به عمل می آید مثبت است ولی کودکان در مدرسه نیاز به پرورش خلاقیت دارند تا از آن در راستای پیشرفت تحصیلی و اجتماعی استفاده کنند. روش های ایجاد انگیزه جدای از اینکه شباهت هایی در کودکان هم سن دارد در هر فرد ممکن است متفاوت از دیگران اتفاق بیفتد.

نکات ظریفی برای تقویت انگیزه و خلاقیت

در کنار قوانینی که باید در مدرسه اجرا شود فعالیت های آزاد و فوق برنامه نیز طراحی کنید. برگزاری نمایشگاه از کارهای هنری و فنی دانش آموزان، در اختیار دادن فضا برای اجرای کارهای هنری مانند نمایش و سرود می تواند در خلاقیت دانش آموزان موثر باشد و انگیزه آنها را برای شرکت در فعالیت های جمعی بیشتر کند. اجازه دهید اکثر کارها توسط خود دانش آموزان انجام شود و تنها یک بزرگتر به عنوان ناظر قرار دهید.

  • وجود فضای آزمایشگاه در مدرسه ضروری است و استفاده از آن برای دانش آموزان باید راحت باشد و بتوانند با نظارت مسوول آزمایشگاه هر زمانی که می خواهند از امکانات آن استفاده کنند.
  • بازدیدهای علمی و تفریحی برای دانش آموزان در نظر بگیرید و آنرا برنامه مکملی برای سرفصل های دروس قرار دهید.
  • در کلاس ترس از اشتباه کردن مانع نشان دادن خلاقیت می شود. فضایی صمیم ولی قانونمند در کلاس ایجاد کنید تا دانش آموزان بتوانند نظرات خود را بیان کنند.
  • ترس از پیامدها از دیگر عوامل مانع خلاقیت است. تنبیه و جریمه را هنگامی که می خواهید دانش آموزان خلاقیت خود را نشان دهند حذف کنید تا کودکان به راحتی بتوانند اشتباه کنند و از اشتباهات خود تجربه کسب کنند.
  • عادت به ثبات فکر داشتن باعث بروز خلاقیت است.مسیر فکری کودکان را جهت دهی کنید . اگر دانش آموزان افکار پراکنده ای در مورد موضوع دارند آنها را سازمان دهی کنید و در یک جهت قرار دهید تا پردازش های عمیق و با مفهوم بروز کند.
  • پویا ساختن یادگیری اهمیت زیادی دارد.یک معلم پویا معلمی است که به دانش آموزان خود انگیزه می دهد و از نظر احساسی تاثیری شگرف بر آنها دارد بطوریکه دانش آموزان به سهولت دروس را فراگرفته شده را به خاطر می آورند اما اگر شما پرسشی را به خوبی مطرح سازید علی رغم کلیه تلاشهایی که انجام می دهید آنها قادر به پاسخگویی نباشند ناامید نشوید و به آنها فرصت چندباره بدهید.
  • ارتباط پرشور و نشاط داشته باشید. از فعالیت های بدنی کمک بگیرید و در دروسی که امکان آن وجود دارد اصراری به نظم نشستن نداشته باشید و چیدمان کلاس را تغییر دهید.
  • سعی کنید تشویش و نگرانی را به حداقل برسانید. اضطراب در کلاس مانع از خلاقیت است.
  • انگیزه دانش آموزان را با پاداش های مناسب با سن آنها تقویت کنید. کودکان کمتر به آینده نظر دارند بنابراین انتظار نداشته باشید که چشم انداز آینده به تنهایی برای آنها انگیزه باشد از مسایلی که در زمان حال به آنها لذت می دهد استفاده نمایید.

در کنار قوانین مدرسه با مدیریت بهینه می توان برنامه های خلاق که باعث انگیزه دانش آموزان شود نیز قرار داد و از آن برنامه ها در پیشرفت تحصیلی و اجتماعی دانش آموزان استفاده کرد.

نتیجه: ایجاد انگیزه و تقویت خلاقیت بر عملکرد دانش آموزان در زمان تحصیل و آینده اجتماعی آنها تاثیر مثبت دارد و راهکارهای تقویت آن باید در مدارس به خوبی اجرا شود.

مقالات مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.