اخبار و جشنواره ها

مزایا و کاربرد های مشاوره گروهی در مدرسه

یکی از کارایی‌های مدرسه این است که کودکان را برای اجتماعی شدن و شرکت در کارهای گروهی آماده کند. یکی از اهداف مشاوره گروهی در مدرسه همین است.

به وسیله مشاوره گروهی می‌توان حل کردن مشکلات در جمع را به کودکان آموزش داد. در این یادداشت نگاهی داریم به انجام مشاوره گروهی در مدرسه.

راهنمایی و مشاوره به دو صورت فردی وگروهی انجام می‌شود. در مشاوره گروهی اعضای گروه برای رسیدن به هدف یا اهداف معین و مشخصی در یک زمان و در یک مکان دور هم جمع می‌شوند و درباره موضوع مشخصی بحث می‌کنند. افراد شرکت‌کننده در جلسه راهنمایی و مشاوره گروهی معمولاً مشکلات حاد عاطفی و روانی خاصی ندارند و نیاز به دارودرمانی و درمان‌های طولانی‌مدت در آنها دیده نمی‌شود و صرفاً درصدد کسب اطلاعات گوناگون در زمینه‌های متعدد تربیتی، تحصیلی، شغلی، اجتماعی، بهداشتی و خانوادگی هستند. (شفیع‌آبادی، 1391)

مزایا و کاربرد های مشاوره گروهی در مدرسه

مزایا و کاربردهای مشاوره گروهی در مدرسه

 • راهنمایی گروهی موجب افزایش دانش و بینش اعضای گروه در زمینه‌های گوناگون می‌شود.
 • این گونه راهنمایی‌ها در وهله اول نقش پیشگیری از بروز مشکلات را دارد و استفاده از آن موجب صرفه‌جویی در وقت و هزینه می‌شود و حداکثر بهره‌گیری از امکانات محدود را ممکن می‌سازد.
 • معلم مدرسه می‌تواند با استفاده از ابزار و وسایلی نظیر فیلم، اسلاید و بروشور شغلی، دانش‌آموزان را راهنمایی کند.
 • این نوع مشاوره یک تجربه اجتماعی است که به وسیله آن مشکلات رشدی و نگرش‌های افراد گروه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 • مشاوره گروهی از نظر زمان و هزینه مقرون به صرفه است. افراد از سایرین در گروه می‌آموزند و عکس‌العمل‌ها بیشتر است و اعضا درمی‌یابند که مشکل آنها منحصر به فرد نیست.
 • مشاوره گروهی باعث می‌شود فرد خود را آن گونه که هست، بپذیرد و رابطه خود را با اطرافیان بهبود بخشد.
 • ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ در ﺣﺎلیﻛﻪ ﻓﺮد را از ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮد آﮔﺎه میﺳﺎزد، آراﻣﺶ و ﺗﺴﻜﻴﻦ را درﺷﺨﺺ ﺳﺒﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﭼﺮاﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲرﺳﺪ ﻣﺸﻜﻼت دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ مشابه مشکلات او است.
 • ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﻲ را در ﻣﻮاردي ﭼﻮن اﻳﺠﺎد اﻣﻴﺪ، اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت، ﻧﻮعدوﺳﺘﻲ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ، ﺗﺨﻠﻴﻪ رواﻧﻲ و… می‌توان به کار برد.

بهتر پیش رفتن جلسات مشاوره گروهی در مدرسه

 • موضوع مشاوره را مشخص کند و در جلسه اول، آن را واضح برای دانش‌آموزان توضیح دهد.
 • دقت شود که افرادی که انتخاب می‌شوند، حتماً در یک سطح از نظر سنی و موقعیت و مشکلات باشند.
 • اعضای گروه به معرفی خود بپردازند و بعد از معارفه و خوشامدگویی، درباره قوانین گروه شامل به موقع آمدن، رازداری، شرکت در فعالیت‌های گروهی و… توضیحاتی ارائه شود.
 • طی جلسات آموزش‌هایی در مورد شناختن افکار و احساسات و حل مسأله ارائه شود.
 • می‌توان در جلسات از تمرینات آرمیدگی و مدیتیشن برای آرامش در گروه استفاده کرد.
 • از صحبت‌های دانش‌آموزان استقبال شود و برای جهت‌دهی بحث از آنها استفاده شود.
 • اجازه داده شود دانش‌آموزان از تجربیات خود در مورد موضوع صحبت کنند. این کار باعث ایجاد ارتباط مؤثر بین اعضا می‌شود.
 • در مورد مطالب یاد گرفته شده از جلسات قبل بحث و بررسی شود و در آخرین جلسه همه مواردی که در جلسات پیشین آموزش داده شده، مرور شود.

به طور کلی مشاوره گروهی فرآیند ارتباط متقابل بین چند نفر به منظور تبادل نظر در زمینه مسائل و مشکلاتی است که افراد گروه در ارتباط با خود یا در تعامل با دیگران دارند که می‌تواند تجربه اجتماعی مفیدی برای دانش‌آموزان باشد.

مشاوره گروهی را با توجه به اینکه دانش‌آموزان در یک رده سنی و با مشکلات مشابه در کنار هم هستند، می‌توان در مدرسه به راحتی اجرا کرد و مزایای آن نسبت به مشاوره فردی در مدرسه بیشتر است.

مقالات مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.