مراحل تحول هویت جنسیتی

هویت جنسیتی کودک به عنوان یکی از ابعاد هویت وی همواره یکی از موارد مهم در رشد و تربیت کودکان است. آگاهی از تأثیر مهم هویت جنسیتی بر آینده­ کودک و رشد او یکی از دغدغه­‌های والدین کودکان دبستانی است و بر این اساس، در این مقاله کوشش شده است مراحل پیدایی هویت جنسیتی در کودکان دختر و پسر دبستانی بیان شود و راهکارهایی جهت بهبود این بعد مهم رشد کودک ارائه شود.

هویت جنسیتی در دبستانی‌ها

در طول سال­‌های دبستان، کودکان کلیشه‌های جنسیتی را که در اوایل کودکی فراگرفته‌اند، گسترش می­‌دهند؛ یعنی دختران رفتارهای دخترانه و پسران رفتارهای پسرانه انجام می­‌دهند.

نقش و هویت جنسیتی پسرها و دخترها در اواسط کودکی (سنین دبستان) مسیرهای متفاوتی را دنبال می­ کنند.

ـ پسرها از کلاس سوم تا حدود پنجم، همانندسازی خود را با صفات شخصیت مردانه تقویت می‌کنند، به عبارتی بیشتر سعی می‌کنند به کارهای مردانه روی آورند.

ـ همانندسازی دخترها با صفات زنانه کاهش می‌یابد و تمایل دخترها در شبیه شدن به رفتارهای زنانه کمتر می‌شود.

ـ با اینکه دخترها هنوز به سمت زنانگی گرایش دارند، خود را به صورت افرادی که برخی از ویژگی­‌های جنس مخالف را دارا است، توصیف می­‌کنند.

ـ دخترهای دبستانی پی می­‌برند که جامعه امتیاز بیشتری برای ویژگی­‌های مردانه قائل است، در نتیجه آنها می­‌خواهند برخی از فعالیت­‌ها و رفتارهایی را که با نقش جنسیتی باارزش‌تر ارتباط دارند، امتحان کنند.

ـ گروه­‌های همسال نیز به پسرها فشار می­‌آورند که از نقش جنسی مردانه تبعیت کنند. دختری که رفتار پسرانه دارد، می‌تواند بدون از دست دادن مرتبه­ خود در بین همسالان دختر، خود را قاطی فعالیت­‌های پسرانه کند اما پسری که با دخترها قاطی می­‌شود، مورد تمسخر قرار گرفته و طرد می­‌شود. در واقع کودکان و بزرگسالان، تخلف دخترها از نقش­‌های جنسیتی را تا اندازه­‌ای تحمل می­‌کنند اما تخلف پسرها (مانند عروسک‌بازی) را درست به بدی تخلف کردن از مقررات اخلاقی ناخوشایند می‌دانند.

پژوهش‌ها نشان داده افرادی که یک جنسیت را به شکلی خشک نشان نمی‌دهند و از ویژگی­‌های ارزشمند انسانی هر دو جنس بهرهمند هستند، از لحاظ رفتاری سازگارتر هستند؛ لذا به والدین توصیه می­‌شود:

ـ پدر و مادر به نوبت در منزل ظرف بشویند، آشپزی کنند یا رانندگی نمایند.

ـ والدین از کلیشه‌های جنسیتی خشک کودکان خود که رفتارها و فرصت­‌های یادگیری آنها را محدود می­‌کنند، بکاهند. مثلاً پسری که آشپزی را فعالیتی زنانه می­‌پندارد، فرصت یادگیری آشپزی نمی­‌یابد یا دختری که فرصت انجام فعالیت­‌های فنی را از خود سلب کرده است، به همین صورت خود را از این فعالیت محروم کرده است.

مقالات مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.