اخبار و جشنواره ها

9 سطح آموزشی گین

رابرت گین از پیشگامان رشته روانشناسی آموزش محسوب می شود که پرداختن به فنون تدریس را از دهه 1940 آغاز کرد. کتاب او با نام “شرایط آموزش” که اولین بار در سال 1995 منتشر گردید، به معرفی شرایط کلیدی آموزش موثر پرداخته است. او ضمن ایجاد فرآیندی 9 مرحله ای، هر یک از آنها را نیز به صورت تفصیلی برای آموزش موثر توضیح داده است. مدل گین برای ارائه انواع آموزش ها مفید بوده، اما در این بخش بر آموزش تیمی در محیط کار پرداخته می شود. در شکل زیر مدل 9 سطحی آموزش گین نشان داده شده است.

9 سطح آموزشی گیج

مزایای مدل گین

مدل 9 سطحی آموزش گین برای آموزش دهندگان و یادگیرندگان چک لیستی را فراهم می کند تا قبل از شروع فعالیت های آموزشی بتوانند از آن استفاده کنند. هر مرحله به نوعی از ایجاد ارتباط بین مفاهیم تاکید دارد که به فرآیند یادگیری کمک کند. وقتی هر یک از مراحل به پایان برسد، یادگیرندگان نیز بیشتر در کسب اطلاعات و مهارت هایی که فرا گرفته اند، درگیر می شوند. اگر شما نیز تمایل دارید قبل از هر جلسه آموزشی و یا ارائه مطالب از این رویکرد استفاده کنید، بایستی این موضوع را در نظر بگیرید که چگونه جلسه ها یاددهی – یادگیری سازماندهی شوند تا افراد بهترین یادگیری را داشته باشند.

استفاده از ابزار

در این قسمت هر یک از نه سطح توضیح داده شده و برای کاربرد آن نیز مثالی آورده می شود.

کاربرد سطوح آموزشی گیج

سطح 1: جلب توجه (پذیرش)

فرآیند آموزش را با جلب توجه دیگران شروع نمایید. این عامل باعث می شود تا آموزش با استفاده از محرک ها یادگیری سریع تر اتفاق بیافتد.

کاربرد: به وسیله محرک هایی مثل بیشتر کردن تن صدا، ژست، نمایش دادن کلیپی کوتاه مربوط به موضوع یا با استفاده از هر وسیله ای که در افراد انتظار آغاز درس را ایجاد کند، می توانید توجه مخاطب را به خود جلب کنید.

سطح 2: آگاه ساختن یادگیرنده از هدف (انتظار)

در این مرحله از آگاه شدن تیم نسبت به اهداف و انتظارات یادگیری(دوره آموزشی) اطمینان حاصل کنید، در نتیجه آنها با فهمیدن چرایی موضوع، یاد گیری را شروع می کنند.

کاربردبه گروه می توانید توضیح دهید که در پایان این دوره چه مطالبی را فرا خواهند گرفت و این یادگیری چه مزایایی برای آنها و سازمان خواهد داشت.

برای مثال شما توضیح می دهید که در صورت یادگیری این دوره، سازمان در 20 درصد از هزینه های اضافی صرفه جویی خواهد داشت و با توجه به کاهش اخیر بودجه، این فرآیند باعث می شود که شش نفر از کارکنان بخش شغل خود را از دست ندهند. حال تیم شما از دلیل یادگیری این فرآیند و خطرهایی که یاد نگرفتن مطالب برای سازمان ایجاد می کند، آگاه شده است. در نتیجه آنها انگیزش و پذیرش بیشتری برای یادگیری خواهند داشت.

سطح 3: تحریک به خاطر آوری یادگیری های پیشین (بازیابی)

وقتی افراد مباحث جدیدی را یاد می گیرند، سعی کنید این مطالب را با موضوعاتی که قبلا یاد گرفته اند، تطبیق دهید.

کاربرد: برنامه های آموزشی را که قبلا برای تیم خود انجام داده اید، مرور کنید و آن را در آموزش فعلی نیز به کار گیرید. همچنین از گروه بپرسید که آیا تجربه پیشین در موضوع آموزشی دارند یا خیر. اگر در یادگیری موضوعات قبلی مشکل داشته اند، سعی کنید که در این دوره آنها را برطرف سازید. همچنین ارتباطی بین موضوعاتی که قبلا یادگرفته اند و موضوعات فعلی که در حال آموزش دیدن هستند، برقرار کنید.

سطح 4: ارائه مواد آموزشی و محرک ها (ادراک انتخابی)

اطلاعات جدیدی را به شکل موثر به گروه خود ارائه دهید. طیف متنوعی از مواد آموزشی و محرک های مرتبط با مفاهیمی که می خواهید انتقال دهید را شناسایی کرده و در فرایند آموزش از آنها استفاده کنید.

کاربرد: اطلاعات را به شکل منطقی و به روشی ساده متناسب با درک و فهم مخاطبان سازماندهی کنید. سعی کنید تنوعی از ابزارها و سبک های مختلف را برای یادگیری افراد بکار گیرید، زیرا آنها سبک های یادگیری متفاوتی دارند. (ابزارهایی مانند ارتباط بصری، راهنمایی کلامی و یادگیری فعال).

نکته: مرحله دو از چرخه ارتباط می تواند به شما در شناختن بهترین روش ارائه اطلاعات کمک کند.

سطح 5: تدارک راهنمایی برای یادگیری (کدینگ معنایی)

برای کمک به تیم برای یادگیری و به یاد سپاری اطلاعات ارائه شده ، از رویکردهای بدیل استفاده کنید که اطلاعاتی را که قصد دارید قطعا به مخاطب منتقل شود ، برجسته و متمایز سازد.

کاربرد: استفاده از مثال ها، مورد کاوی ها، شکل ها، داستان سرایی و قیاس به یادگیری موثر تیم کمک می کند.

سطح 6: آزمون و فراخوان عملکرد (پاسخ گویی)

در این مرحله، باید مطمئن شوید که افراد توانایی ارائه دانشی را که آموخته اند، دارند. این توانایی وابسته به این است که آن ها چه چیزهایی در طول دوره آموزشی یاد گرفته اند.

اگر شما به افراد دانش و یا مهارتی را آموزش داده اید، از آنها بخواهید تا این یادگیری را به کار گیرند. (تمرین ایفای نقش می تواند در این مرحله مفید باشد.) اگر اطلاعات جدیدی را به آنها آموزش داده اید، با سوال کردن از آنها یادگیری شان را محک بزنید.

سطح 7ارائه بازخورد: پس از این که تیم دانش و مهارت های آموخته شده خود را ارائه داد، به آنها بازخوردداده و در صورت نیاز نکاتی را تذکر دهید. (مقاله ارائه بازخورد موثر می تواند در این زمینه به شما کمک کند).

کاربردتصور کنید که به تیم روش جدیدی را برای برخورد با مشتریان عصبانی آموزش داده اید. پس از ایفای چند سناریو، متوجه می شوید که برخی افراد در این “موقعیت ساختگی” نسبت به این که مشتری را آرام کنند، زیاد جدیت به خرج نمی دهند. شما با ارائه بارخورد و نکاتی آنها را از اشتباه خودشان آگاه می کنید تا این اشتباهات را رفع کنند.

سطح 8: ارزیابی عملکرد (بازیابی)

اعضای تیم بایستی بتوانند در آزمون و یا سایر ابزار های سنجش موفق عمل کنند تا مشخص گردد که آنها دانش و مهارت های آموخته شده را به طور موثر فرا گرفته اند.

کاربرد: آزمون ها، پرسشنامه های کوتاه یا حتی نوشته های کوتاه روش خوبی برای سنجش دانش تیم در یادگیری است

سطح 9: افزایش یادگیری و انتقال ( تعمیم)

در این مرحله، اعضای تیم در صورتی که دانش و یا مهارتی را که کسب کرده اند، باید بتوانند آنها را در موقعیت هایی متفاوت به کار بگیرند، و نشان دهند که اطلاعات ارائه شده را یاد گرفته اند.

کاربرد: تکرار تمرین بهترین روش برای اطمینان حاصل کردن از یادگیری اطلاعات و استفاده موثر از آن است. اطمینان حاصل کنید که اعضای تیم شما شانس کافی را برای استفاده از دانشی که کسب کرده اند، دارند. برنامه ای برای برگزاری تمرین و تکرار داشته باشید و با برگزاری جلساتی مرور اطلاعات و مهارت ها را ادامه دهید. در صورتی که افراد به دامنه بیشتری از اطلاعات برسند، برنامه های متنوعی را که افراد را در موقعیت های مختلف قرار دهد، برای تعمیم یادگیری در نظر بگیرید.


همین حالا می توانید اینفوگرافیک مدل گین و کاربردهای آن را ببینید.


مقایسه مدل گین با سایر روش های آموزشی

9 سطح آموزشی گین

مدل نه گانه آموزشی گین راهکار مناسبی را برای کمک به مدیران و شکل گیری فرآیند یادگیری فراهم می کند. هر یک از مراحل، مکمل مراحل دیگر است و با استفاده از این 9 سطح می توانید از یادگیری و درک اطلاعات توسط تیم خود اطمینان حاصل کنید. با این که مدل گین از سایر روش ها معروف آموزشی متمایز است، می توان آن را با دیگر روش ها ترکیب کرد.

مدل ARCS یکی دیگر از روش های مناسب آموزشی است که آن را می توانید در مدل گین استفاده کنید. این مدل به انگیزش و درک یادگیرندگان از فواید مهارت و یا اطلاعات جدید تاکید دارد. با توجه به مرحله دوم مدل گین، مدل ARCS می تواند به شما در آگاهی از نحوه افزایش انگیزه تیم و درگیر ساختن آنان در آموزش کمک کند.

مقالات مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.