اخبار و جشنواره ها

ایجاد اعتماد سازمانی

سازمان‌هاي امروز ديگر فرصت‌هاي زماني سازمان‌هاي ديروز را ندارند، بنابراين همواره بايد با توسل به سرعت و مهارت، توانمندي‌هاي خود را به روز نگه دارند و در عرصه كنوني رقابت، با توسل به عامل كليدي پيشرفت و ترقي يعني نيروي انساني كارآمد، يگ گام جلوتر از ساير رقبا حركت كنند. براي اين منظور بايد در درون سازمان اعتماد در درجه بالايي وجود داشته باشد تا كاركنان با‌ايمان به يكديگر و در راستاي اتكا به هم، دست در دست هم تيمي را ايجاد و سامان دهند كه پيشرو باشد.اعتماد سازماني مقدمه‌اي براي كنش جمعي موفقيت‌آميز در سازمان‌ها و گسترش سرمايه اجتماعي تلقي مي‌شود. اعتماد، به‌طور مداوم در حال تغيير است و كسب و ايجاد آن گرچه بسيار دشوار است، اما از دست دادن آن براحتي اتفاق مي‌افتد و سازمان‌ها ممكن است اعتمادي را كه طي سال‌هاي متمادي كسب كرده‌اند، يك شبه از دست بدهند و هرگز نتوانند اعتماد از دست‌رفته را مجدداً به‌دست آورند.

تعریف اعتماد سازمان

 • اعتماد يعني افرادي كه با آنان همكاري مي‌كنيد، نسبت به سعادت و مصالح شما علاقمند هستند بدون اينكه توانايي انجام كاري براي آنها داشته باشيد
 • اعتماد يعني اينكه من مي‌دانم شما عمداً و يا سهواً، با قصد و بدون قصد، منفعت مرا از بين نمي‌بري
 • اطمينان يافتن از رعايت درستي، لياقت، قابل پيش‌بيني بودن از ناحيه فرماندهان و نيروهاي تحت امر آنها
 • قابليت محاسبه، قابليت اتكاء و قابليت پيش‌بيني

 

اهميت و ضرورت ايجاد اعتماد

 • تقويت كاركنان
 • افزايش مشاركت در تصميم‌گيري‌ها
 • محيطي فعال براي محیط كار
 • كيفيت ارتباطات درون سازماني
 • اجراي كار
 • نوآوري
 • استراتژي
 • تعهد
 • مشاركت و روابط با سهامداران و همكاران
 • رضايت مشتريان

ابعاد اعتماد سازمانی

 • شایستگی
 • صداقت
 • اتکاپذیری
 • صراحت ودرستکاری
 • توجه به کارکنان
 • آسیب پذیری
 • احساس هویت
 • نظارت متقابل
 • رضایت
 • تعهد

انواع اعتماد در سازمان

 1. اعتماد سازمانی: اعتمادی که به موجب آن خط مشی های سازمان آن گونه که بیان شده است به طور منصفانه اداره و انجام خواهد شد.
 2. اعتماد استراتژیک: اعتماد در ماموریت، استراتژی سازمان و توانایی برای کسب موفقیت.
 3. اعتماد شخصی: اعتمادی که زیردستان به مدیران دارند تا علاقه آنان را بی طرفانه جلب کنند.

راهکارهایی برای توسعه اعتماد در سازمان

 • هميشه راست بگوييد و راست‌گويي را در سازمان ترويج كنيد
 • خوبي‌ها را در افراد جست‌وجو كرده و آنها را تأييد، تشويق و ترويج كنيد
 • هرگز مزيت‌ها و نقاط مثبت را از افراد نگيريد بلكه آنها را تقويت كنيد
 • كارها را به‌طور منصفانه بين افراد تقسيم كنيد
 • با تمامي كاركنان براساس احترام و وقار رفتار كنيد
 • با كاركنان براساس اطمينان به آنها گفت‌وگو كنيد نه براساس شك و ترديد
 • اگر به كسي گفتيد كه قصد انجام كاري را داريد، حتماً آن كار را انجام دهيد (خودداري از شعارگرايي)
 • كارهايي را انجام دهيد كه شما را در كمك كردن به كاركنانتان موفق كنند
 • كاركنان را در موفقيت سازمان‌تان سهيم كنيد
 • ارزش‌هاي سازمان را پشتوانه طرح‌ريزي‌ها و نقشه‌ها قرار دهيد
 • در دوره تغيير سازماني، كاركنان مثبت و توانمند را حفظ كنيد
 • تمامي كاركنان را به‌طور واقعي ارزيابي كنيد
 • پايبندي به تعهدات و قول‌هاي خود
 • اطلاعات خود را صادقانه به اشتراك گذاريد
 • گوش كنيد
 • اطمينان ايجاد شده را حفظ كنيد
 • در دسترس باشيد
 • صادق باشد
 • احترام گذاشتن به همه كارمندان
 • صفات شخصيتي و نگرش خوب داشته باشيد
 • منصف وسازگار باشيد
 • با هم كار كنيد و به دنبال راه‌هايي براي كمك باشيد
 • از سرزنش و عذر و بهانه دوري كنيد
 • پاسخگو باشيد.

نتيجه‌گيري
اعتماد، خصيصه پايدار و ويژگي ثابت سازماني نيست. اعتماد به‌طور مداوم در حال تغيير است و اگرچه كسب و ايجاد آن كاري بسيار دشوار است، اما از دست دادن آن براحتي اتفاق مي‌افتد. سازمان‌ها ممكن است اعتمادي را كه طي سال‌هاي متمادي كسب كرده‌اند، به‌صورت ناگهاني و يك شبه از دست بدهند و شايد هرگز نتوانند اعتماد از دست‌رفته را كسب كرده و يا آن را به حالت و وضعيت قبلي برسانند. اعتماد را مي‌توان به دست آورد. جلب اعتماد كاركنان نيازمند زمان است. مديران خواه و ناخواه مجبور به حركت به سمت اعتماد هستند، زيرا در شرايط رقابتي حال ،اكثر سازمان‌ها به دنبال جذب افراد توانمندي هستند كه از قضا از شرايط سازماني خود ناراضي هستند و سعي مي‌كنند اين متخصصان را با قول فضاي بهتر كاري ( اعتماد – توانمندسازي – رفاه بيشتر – حقوق بيشتر – و… )  به سمت سازمان خود بكشند و هر چه بيشتر از ساير رقبا پيشي بگيرند. پس اعتماد اهميت و ضرورت ويژه‌اي پيدا كرده است و بايد در برنامه‌هاي مديريت منابع انساني هر سازماني جايگاه ويژه‌اي داشته باشد.

منابع فارسی

حسن زاده، حسن(1384).شناسایی عوامل موثر بر اعتماد سازی در سازمان و بررسی آن در سازمان های اجرایی کشور.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه تهران.پردیس قم.

یکه خانی ، راضیه (1392). مدیریت اعتماد از منظر رفتار سازمانی.

منابع لاتین:

Cullen J.B,Johnson J.l, Sakano T,”Success Through Commitment &Trust:The Soft Side Of Strategic Alliance Management”, Journal Of World Business, Vol.35,2000, No.3, PP 223 – 240

Mayer, C. R., Davis, J. H. and Schoorman, F. D.(1993), “An integrative model of organizational trust”, Academy of management Review, Vol. 20, No. 3, pp.

709-34;

 نویسنده: دکتر محبوبه امیدی نژاد

مقالات مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.