تازه ها:

تیپ شخصیتی ESFJ (شخصیت نماینده)

شخصیت نماینده ESFJ فردی است با خصوصیات شخصیتی برون گرا، بصری و با دقت زیاد، احساساتی و اهل قضاوت. آن ها افرای جذاب بوده و روی مردم تمرکز دارند و از…

تیپ شخصیتی INFP (شخصیت میانجی گر)

شخصیت میانجی گر INFP فردی است درونگرا، شهودی، احساسی و آینده نگر. این تیپ‌های شخصیتی نادر معمولاً ساکت، روشن‌فکر و تخیلی هستند و در هر کاری که انجام…

تیپ شخصیتی INTP (شخصیت منطق دان)

شخصیت منطق دان (INTP)فردی است درون‌گرا، شهودی، متفکر و آینده‌گر. این متفکران انعطاف پذیر از اتخاذ رویکردی غیر متعارف در بسیاری از جنبه های زندگی لذت…

تیپ شخصیتی INTJ (شخصیت معمار)

شخصیت معمار (INTJ) فردی است با ویژگی های شخصیتی درونگرا (E)، شهودی (N)، متفکر (T) و قضاوت کننده (J). این تاکتیک پردازان متفکر عاشق تکمیل جزئیات زندگی،…

تیپ شخصیتی ESFP (شخصیت بازیگر)

تیپ شخصیت بازیگر (ESFP) فردی است برونگرا، مشاهده گر، احساسی و آینده نگر. این افراد عاشق تجربیات پر جنب و جوش هستند، مشتاقانه درگیر زندگی می شوند و از…

تیپ شخصیتی ESTP (شخصیت کارآفرین)

شخصیت کارآفرین (ESTP) فردی است برونگرا، مشاهده گر، متفکر و آینده نگر. این فرد تمایل زیاد به کنش گرا و پرانرژی بودن دارد.آنها عاشق کشف فرصت های زندگی…

مذاکرات بین فرهنگی

مذاکرات تقریبا امری دشوار هستند زیرا مذاکره کنندگان سعی بر این دارند تا طرف دیگر را "شکست دهند". با این حال، افرادی که مذاکرات بین فرهنگی و بین المللی…

صدا (سبک) نویسنده

عبارت "صدا (سبک) نویسنده" درواقع سبک فردی نویسنده را توصیف می کند. این برای هر نویسنده ای منحصر به فرد است، اگرچه گاهی اوقات می تواند توسط دیگران…