سسیل90

.contextneo { width: 100%; position: absolute; top:-20px; } .contextneo h1{ text-align: center; color: #fff; font-size: 40px;…

نتیجه تست عشق و عاشقی

نتیجه تست عشق استرنبرگ به نظر اشتنربرگ عشق مثل يك مثلث است و بهترين عشق به مانند يك مثلث متساوي الاضلاع است .منظور اين است كه عشق سه عنصر دارد…

زوج درمانی چیست؟

شاید بپرسید زوج درمانی چیست؟! زوج درمانی بسیار اهمیت دارد، چرا که روابط افراد بسیار پیچیده و چند وجهی است. اتفاقاتی مانند خیانت، خانواده ها، پول،…