تازه ها:

جست و جوی دسته بندی

شروع ابزارهای خلاقیت

نوروساینس خلاقیت

مغز انسان توسط شیار نسبتا عمیقی به نام شیار طولی به دونیمکره تقسیم می شود. نیمکره راست و نیمکره چپ. نیمکره چپ در 95…

افزایش خلاقیت تیمی

براساس یک مطالعه در سال 2010، مدیران اجرایی خلاقیت را مهم ترین عامل موفقیت می دانند. تاثیر و اهمیت خلاقیت و نوآوری…