جست و جوی دسته بندی

ابزارهای هوش هیجانی

هرم نیازهای مازلو

ایده و خلق هرم مازلو آبراهام مازلو معتقد است؛ که میل و انگیزه به شکوفایی انسان عمیقا در روح و روان او ریشه دارد.…

12 نشانه هوش هیجانی بالا

هوش هیجانی توانایی تشخیص، کنترل و سنجش عواطف و احساسات خود و دیگران است. داشتن هوش هیجانی به این معنی است که شما…

خود نظارتی چیست؟ (Self monitoring)

نظارت بر خود یا خود نظارتی یک ویژگی شخصیتی است که شامل توانایی نظارت و تنظیم خود بیانی ها، احساسات و رفتارها در…

مهارت درک دیگران

اگر از گروهی از مردم بخواهید که «همدلی» را تعریف کنند، تقریباً مطمئناً متوجه می‌شوید که یکی از اولین تعریف های که…

هدف گذاری شخصی در زندگی

میان مولفه های خودانگیزشی، هدف گذاری شخصی و موفقیت همبستگی قوی وجود دارد. هدف گذاری شخصی، موجب ایجاد انگیزه مناسب…

هوش هیجانی چیست؟

چه عاملی موجب تمایز انسان های بسیار موفق و معمولی می شود؟ عاملی که روانشناسان آن را هوش هیجانی یا EQ می نامند.…

مدیریت تغییر فردی

تا به حال دقت کرده اید که برخی افراد در مدت زمان کوتاهی با تغییرات کنار می آیند و به عبارتی توانایی مدیریت تغییر…

خودتنظیمی هیجانی

خودتنظیمی هیجانی یا خودمدیریتی هیجانی دومین زمینه از سه حوزه کلیدی مهارت های شخصی است که هوش هیجانی را تشکیل می…

انواع همدلی

ما در مقاله مهارت همدلی و عناصر آن،  همدلی را  درک و آگاهی از احساسات و عواطف دیگران تعریف کردیم و به عناصر مختلف…

مهارت همدلی و 5 عنصر آن

در ساده ترین حالت، مهارت همدلی به معنای درک و آگاهی از احساسات و عواطف دیگران است. مهارت همدلی به عنوان یکی از…

رازداری

رازداری و توانایی محرمانه نگه داشتن اطلاعات در مواقع ضروری، در طیف وسیعی از شرایط بسیار اهمیت دارد. رازداری یک…