جست و جوی دسته بندی

خودآگاهی

هرم نیازهای مازلو

ایده و خلق هرم مازلو آبراهام مازلو معتقد است؛ که میل و انگیزه به شکوفایی انسان عمیقا در روح و روان او ریشه دارد.…

خود نظارتی چیست؟ (Self monitoring)

نظارت بر خود یا خود نظارتی یک ویژگی شخصیتی است که شامل توانایی نظارت و تنظیم خود بیانی ها، احساسات و رفتارها در…

خطرات فکر کردن زیاد

به هر مشکل کوچک آنقدر فکر می کنید که بزرگ تر و ترسناک تر می شود. به چیزهای مثبت هم آنقدر فکر می کنید که دیگر…

تقویت مهارت خودآگاهی

براي اكثر ما توصيف ويژگي‌هاي اخلاقي و رفتاري خود براي ديگران، كار سخت و دشواري مي‌باشد. اكثر ما فقط در مورد…

شرم چیست؟

شرم احساس دردناکی است که با بسیاری از مشکلات روانی از جمله پرخاشگری، افسردگی ، اختلالات جسمی، اضطراب، اختلال وسواس،…