جست و جوی دسته بندی

اختلالات بالینی

روش های درمان اختلال دوقطبی

مقابله با اختلال دوقطبی می تواند زندگی را برای شما بسیار سخت تر کند. زیرا در طول روز باید با افسردگی و ناراحتی هایی…

نظریه های روانشناسی افسردگی

رویكردهای نظری متفاوت نسبت به افسردگی موجب انواع گوناگون مطالعات و مفروضات گوناگون شده است كه روی هم رفته مسئله علل…

علت ها و درمان مه مغزی

مه مغزی نوعی وضعیت و مشکل خاص پزشکی است که طی آن فرد مبتلا در تفکر دچار اختلال حواس‌پرتی می‌شود. درواقع، مه مغزی…

فرافکنی چیست؟ مقابله با آن

فرافکنی مکانیزمی دفاعی است که افراد برای مواجهه با احساسات و عواطف ناخوشایند به‌طور ناخودآگاه به‌کار می‌برند. در…