تازه ها:

جست و جوی دسته بندی

ارتقاء کودکان

تقویت حرکات ظریف کودکان

حرکات ظریف کودکان کمک می‌کند تا در رسیدن به برخی هنرهای دستی و نیز کار با مداد و خودکار احساس موفقیت داشته باشد.…

رشد و تحول زبان کودکان

بنا بر مطالعات انجام شده، رشد و توسعه زبان و مهارت­‌های کلامی و شنیداری یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای کارآمد و…

تقویت خلاقیت با بازی گروهی

بازی درمانی گروهی می‌تواند در تقویت خلاقیت کودکان مؤثر باشد. در این مقاله نگاهی داریم به مقوله بازی درمانی و نقش آن…

تقویت حافظه شنیداری کودکان

در مقوله یادگیری بحث حافظه و تقویت حافظه شنیداری از اهمیت خاصی برخوردار است و تاثیر زیادی بر کیفیت یادگیری و به یاد…

تقویت حافظه دیداری کودکان

قدرت حافظه، توانایی یادگیری را مشخص می کند و تقویت حافظه دیداری آن می تواند در درمان اختلالات یادگیری و بهبود…