تازه ها:

جست و جوی دسته بندی

تیپ ها و سبک های شخصیتی

تیپ شخصیتی INFJ (شخصیت حامی)

شخصیت حامی INFJ فردی است درونگرا، شهودی، احساسی و قضاوت کننده. آن ها می خواهند با تفکر و تصورات عمیق زندگی را پیش…

معرفی پنج عامل بزرگ شخصیت

سان شخصیت معاصر اعتقاد دارند که شخصیت انسان پنج بعد اساسی دارد که به نام Big 5  یا 5 عامل شخصیت شناخته می شود. 5…

ویژگی های 16 تیپ شخصیتی

طبق شاخص شخصیتی مایرز-بریگز یا همان MBTI شانزده تیپ شخصیتی متفاوت وجود دارد که در ادامه توضیح مختصری از هر کدام از…

تست mbti چیست؟

آزمون شخیصت MBTI که به آن آزمون شخصیت مایر-بریگز هم گفته می شود (Myers-Briggs Type Indicator) یک آزمون شخصیت شناسی…