مرور رده

پیشرفت

مدل بنا PIV

فرض کنید که شما و همکارتان شغل و موقعیت یکسانی دارید، کیفیت کار هر دوی شما خوب است، هر دو در کارتان خبره هستید و به یک اندازه تلاش می‌کنید. اما در حالی‌ که…
ادامه مطلب ...

هوش سازمانی(IQ)

در دنیای انسانی ودرحیات پرتلاطم بشری همانگونه كه انسانهایی موفق وكارا خواهند بود كه دارای هوشی سرشارو بهره مند ازدرجه هوشی بالا باشند، بی تردید این انسانهابا…
ادامه مطلب ...