جست و جوی دسته بندی

آموزش و یادگیری

آموزش ریاضی همراه بازی

بسیاری از ما وقتی واژه ریاضی را می‌شنویم، یاد اعداد و ارقام صرف و مسائل پیچیده آن می‌افتیم. خیلی از ما بنا بر…

آموزش مهارت همدلی به کودکان

با توجه به نیاز روزافزون کودکان به یادگیری مهارت‌های ده‌گانه، در این مقاله سعی شده است والدین با آموزش مهارت همدلی…

شرایط مناسب یادگیری در خانه

دانش‌آموزان در محیط خانه و مدرسه نیازمند شرایط مناسبی برای یادگیری هستند. در این مقاله راهکارهایی برای والدین در…

مهارت خودآگاهی در کودکان

مهارت خودآگاهی در کودکان به عنوان یکی از مهارت‌های ده‌گانه زندگی، از جمله مهارت‌هایی است. مهارت خودآگاهی در کودکان…

تدریس به روش «ایفای نقش»

یکی از دغدغه‌های معلمان این است که چه روش تدریسی را انتخاب کنند تا بتوانند یادگیری دانش‌آموزان را بهبود بخشند. در…

روش تدریس کاوشگری

با توجه به آشنایی دانش آموزان با تکنولوژی های جدید و افزایش اطلاعات آنها یکی از روش‌های جذاب تدریس، روش تدریس…