جست و جوی دسته بندی

کودکان نوپا و اوایل کودکی

اسم گذاری اندام ­های جنسی!

یکی از چالش‌­های والدین در رفتار با کودکان نام‌گذاری اندام­های جنسی است. طیف وسیعی از والدین سؤالات بی‌شماری در…

مشکلات کلاس اولی ها

والدین کلاس اولی ها با مسایل عاطفی و عکس العمل های جدیدی از کودک روبرو می شوند. در این یادداشت نگاهی به مشکلات کلاس…

رقابت بین خواهر و برادر

در حالی که اکثر خواهر برادرها در کنار هم بزرگ می شوند و از مزیت با هم بودن بهره ببرند و دوستی های بلند مدتی را شکل…

برنامه ریزی برای کودکان

دست یافتن به توانایی برنامه ریزی برای کودکان برای امور روزانه و درسی نشان دهنده رسیدن به مرحله ای از رشد است که…