تست های آنلاین

بستری مناسب برای انجام تست های آنلاین روانشناسی معتبر

پایایی و روایی

تمامی تست های روانشناسی جعبه ابزار ذهنی، اعتبار، روایی و پایایی بالایی داشته و معتبرترین تست های روانشناسی در این سایت گردآوری شده اند

نماد اعتماد

سایت جعبه ابزار ذهنی دارای نماد اعتماد برای خرید های اینترنتی می باشد.

پشتیبانی

درصورت بروز هرگونه مشکل در مراحل انجام،پرداخت و مشاهده نتیجه، پشتیبانی مجموعه پاسخگوی مشکلات شما خواهد بود