profile card
دکتر امیر زندی
شماره تماس: 02171057375
آدرس: dramirzandi.ir

تست ها

تست millon 3
قیمت : 0 تومان
فرزند پروری یانگ
قیمت : 0 تومان
افسردگی بک 2
قیمت : 0 تومان
کمالگرایی هیل
قیمت : 0 تومان
نیازهای اساسی گلاسر
قیمت : 0 تومان
تست 16عاملی کتل
قیمت : 0 تومان
هوش چندگانه گاردنر
قیمت : 0 تومان
تست سلامت روان SCL90
قیمت : 0 تومان
هوش هیجانی بارآن
قیمت : 0 تومان
رغبت سنج استرانگ
قیمت : 0 تومان
طرحواره 232 سوالی
قیمت : 0 تومان
MMPI2 نسخه 370 سوالی
قیمت : 0 تومان
تست شخصیت شناسی MBTI
قیمت : 0 تومان
تست شخصیت شناسی نئو
قیمت : 0 تومان
logo

dramirzandi.ir
02171057375