مرکز روانشناسی تخصصی کودک بوجیکا

آدرس: خیابان شریعتی، روبروی دولت، کوچه امامزاده، پلاک 14، واحد 2

کلینیک توانبخشی کودکان توانش

آدرس: تهران، خیابان جمالزاده جنوبی، بین خیابان جمهوری و لبافی نژاد، ساختمان 110، پلاک 78، طبقه اول واحد 4 و 5 و 15  

مرکز مشاوره و روانشناسی کودک پایش

آدرس: شهرک غرب، خیابان دادمان، بلوار درختی، روبروی مجتمع ورزشی زیتون، کوچه ثقفی، پلاک ۲ واحد ۲

مرکز مشاوره کودک روان آرام

آدرس: تهران، بزرگراه مدرس شمال، خیابان ظفر، روبروی بیمارستان علی اصغر پلاک 238، طبقه 4، واحد 16

کلینیک روانشناسی کودک خانواده ایرانی

آدرس: فلکه اول تهرانپارس، گلبرگ شرقی، بین تقاطع رشید و باقری، پلاک ۹۵

مرکز روانشناسی کودک اکسیر

آدرس: شهرک غرب، خیابان دادمان، بلوار درختی، روبروی مجتمع ورزشی زیتون، کوچه ثقفی، پلاک ۲ واحد ۲

مرکز مشاوره کودک روان آرام

آدرس: تهران، بزرگراه مدرس شمال، خیابان ظفر، روبروی بیمارستان علی اصغر پلاک 238، طبقه 4، واحد 16

مرکز مشاوره و روانشناسی مهرگان پژوه

آدرس: تهران، میدان صنعت، ضلع شمال غربی میدان، جنب پارک، پلاک۱

مرکز روانشناسی کودک سیما ملکی آزاد

آدرس: شهرک غرب، خیابان دادمان، بلوار درختی، روبروی مجتمع ورزشی زیتون، کوچه ثقفی، پلاک ۲ واحد ۲

مرکز مشاوره و روانشناسی ویان

آدرس: تهران، میرداماد، ضلع شمالی میدان مادر، خیابان سنجابی، کوچه یکم سمت راست، پلاک ۸، طبقه دوم، واحد ۱۷

کلینیک روانشناسی رسش

آدرس: تهران،خیابان فاطمی، روبروی ساختمان اصلی سازمان آب، جنب بیمه تامین اجتماعی، پلاک 221،طبقه 4، واحد 402

مرکز روانشناسی کودک انتخاب موثر

آدرس:  تهران، فلکه اول تهرانپارس، خیابان ۱۴۶ شرقی، بن بست صدیقیان، پلاک ۲