مرور برچسب

خلاقیت

ارتباط خلاقیت و بازی

بین فرایند خلاق و بازی ارتباط ها و همپوشی های بسیاری وجود دارد. بازی و خلاقیت ویژگی های مشترکی دارند. در حقیقت بازی غالبا بخشی از فرایند خلاق است.…

خلاقیت چیست؟

بسیار مهم است تا تعریف مشخصی از خلاقیت داشته باشیم. چرا که دو تعریف متفاوت در این زمینه وجود دارد. اولین مورد خلاقیت فنی است که افراد، تئوری ها، ایده…
Call Now Button