مرور برچسب

شخصیت شناسی

تست mbti چیست؟

آزمون شخیصت MBTI که به آن آزمون شخصیت مایر-بریگز هم گفته می شود (Myers-Briggs Type Indicator) یک آزمون شخصیت شناسی است که در قالب پرسنشنامه طراحی شده…

روانشناسی امضاء

افراد حتی اگر هم خودشان بخواهند، نمی‌تواند آنچه درونشان است را پنهان کنند. کافی است کمی با فوت‌و‌فن‌های شخصیت‌شناسی آشنا باشید و نتیجه چند تحقیق را به…

جمجمه و شخصیت شناسی

آيا برآمدگی پشت سر شما سر نخی از شخصيت درونی شما به دست می دهد؟ اين ايده، زمينه اصلي يک موضوع «شبه علمی» به نام جمجمه‌شناسی روانی (Phrenology) بود که…
Call Now Button