مرور برچسب

برنامه آموزشی

طرح یک جلسه آموزشی

تصور کنید که قصد برگزاری یک کلاس را داشته اید و متاسفانه اوضاع آنطور که فکر می کردید، پیش نرفت. فراموش کرده بودید مباحث مهمی که آماده کرده بودید را…