مرور برچسب

شخصین میانجی گر INFP

تیپ شخصیتی INFP (شخصیت میانجی گر)

شخصیت میانجی گر INFP فردی است درونگرا، شهودی، احساسی و آینده نگر. این تیپ‌های شخصیتی نادر معمولاً ساکت، روشن‌فکر و تخیلی هستند و در هر کاری که انجام…