مرور برچسب

ماتریس آیزنهاور

ماتریس فوری و مهم آیزنهاور

ماتریس آیزنهاور ابزار ساده‌ای برای اولویت‌بندی کارها و مدیریت زمان است. امروز در جعبه ابزار ذهنی با شناخت ماتریس آیزنهاور می‌آموزیم که چگونه از زمان…