مرور برچسب

ویژگی های هدف

اهداف SMART

اگر مي خواهيد با آسودگي خاطر به رختخواب برگرديد، با هدف از آن برخيزيد. جورج لوريمر آیا هرگز احساس کرده‌اید خیلی سخت کار می‌کنید اما به جایی…

تئوری هدف گذاری لاک

آنچه با دست‌یابی به اهداف‌تان به دست می‌آورید، به اندازه‌ی آنچه با رسیدن به آن اهداف از خود می‌سازید، مهم نیست. هنری دیوید ثورو، نویسنده و فیلسوف…