تست طرحواره یانگ YSQ

تست طرحواره یانگ

احساسات و رفتار عادی و عمومی خود را درنظر بگیرید
در این پرسشنامه پاسخ درست و غلط وجود ندارد و پاسخ شما به هر سوال باید نماینده اولین عکس العمل شما دربرابر سوال باشد

درحال محاسبه نتيجه

لطفا منتظر بمانيد!!!!

دوباره

مشکلي به وجود آمده است

تست طرحواره های ناسازگار یانگ

طرحواره ها پیش زمینه هایی هستند که بر اثر تجارب در نهاد انسان شکل می گیرند و به صورت یک عینک دید ما به دنیا را تغییر می دهند. شما وقتی عینک آبی به چشم بزنید دنیا را آبی خواهید دید اما حقیقت با چیزی که از پشت عینک می بینید متفاوت است.

طرحواره ها به شما نشان می دهند که دنیا را از پشت چه عینکی می بینید و کمک می کند که بتوانید حقیقت را همانطور که هست مشاهده کنید.

بر اساس تست طرحواره های ناسازگار یانگ، افراط و تفریط در شکل گیری نیازهای روانشناختی فرد باعث شکل گیری طرحواره می شود. 

طرحواره های ناسازگار اولیه

باورهای عمیق و مستحکم فرد در مورد خود و جهان هستند و حاصل آموزه های سال های نخستین زندگی اند که در حیطه های مختلف زندگی بویژه زندگی مشترک تأثیر می گذارند.

یانگ آن دسته از طرحواره ها را که منجر به شکل گیری مشکلات روانشناختی می شوند طرحواره های ناسازگار اولیه می نامد و معتقد است طرحواره ها، به الگوی خود تداوم بخش از خاطرات، هیجانات، شناخت ها، حواس و ادراکات اطلاق می شود که رفتارها را هدایت می کنند. آنها موضوعات ثابت و درازمدتی هستند که در دوران کودکی بوجود می آیند و به زندگی بزرگسالی راه می یابند و تا حد زیادی ناکارآمدند (یانگ، 1999، یانگ، کلاسکو، ویشار، 2003).

تست طرح واره یانگ (تله های زندگی)

تست طرحواره یانگ یا همان تست 16 تله زندگی در سال 1998 توسط یانگ برای یافتن طرحواره های ناسازگار اولیه شخص پایه گذاری و طراحی شد. نسخه های متعددی از این تست وجود دارد که اصلی ترین آنها همان نسخه 205 سوالی است که در این سایت به طور کامل در اختیار شما قرار گرفته است. توجه داشته باشید که این تست تنها وجود مشکل در هریک از طرحواره های 16 گانه را به شما نشان می دهد و تحلیل دقیق تر و واکاوی آن نیاز به بررسی توسط یک متخصص روانشناسی دارد. 16 طرحواره ی ناسازگار مورد اندازه گیری عبارت اند از:

محرومیت هیجانی، رهاشدگی، بی ثباتی، بی اعتمادی، بدرفتاری، انزوای اجتماعی، بیگانگی، نقص، شرم، شکست، وابستگی، بی کفایتی، آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری، گرفتار، خود تحول، اطاعت، ایثار، بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه، استحقاق، بزرگمنشی، خویشتنداری، خودانضباطی ناکافی

کاربردهای تست طرحواره

تست طروحواره های یانگ در انتخاب و تکیه ‌بر سبک‌های مقابله‌ای شخصی ناکارآمد، انتخاب همسر،انتخاب شغل، تحریف‌های شناختی از اطلاعات محیطی، استدلال‌های منطقی برای درست بودن شیوه تفکر و سبک‌ها مقابله‌ای خود

هزینه ی انجام تست طرحواره

این تست در مراکز روانشناسی معمولا توسط روان سنج متخصص اخذ شده و به صورت علمی و اختصاصی برای هر مراجعه کننده تفسیر می شود.این تست آنلاین که توسط تیم جعبه ابزار ذهنی پیاده سازی شده است کاملا مطابق با تفسیرهای معتبر روانشناسی بوده و علاوه بر ارائه نمره خام، ویژگی های شخصیتی فرد را نیز رسم می کند. هزینه انجام این تست فقط 23هزار تومان می باشد.

مشخصات تست طرحواره یانگ

205سوال

45 دقیقه

انجام آنلاین تست طرحواره

مشخصات تست طرحواره یانگ

205 سوال

45 دقیقه

تفسیر تخصصی

23 هزار تومان