تست طرحواره یانگ به صورت آنلاین

آن چیزی که هستید را وارد کنید، چیزی که می خواهید باشید را انتخاب نکنید
لطفا پس از خواندن هر عبارت نگرش کلی خود را نسبت به آن، با انتخاب یکی از گزینه های کاملا غلط، تقریبا غلط، بیشتر غلط است تا درست، نسبتا درست و کاملا درست نشان دهید

درحال محاسبه نتیجه

لطفا منتظر بمانید!!!!

دوباره

مشکلی به وجود آمده است

تست طرحواره های ناسازگار YSQ

طرحواره ها پیش زمینه هایی هستند که بر اثر تجارب منفی در نهاد انسان شکل می گیرند و به صورت یک عینک دید ما به دنیا را تغییر می دهند. شما وقتی عینک آبی به چشم بزنید دنیا را آبی خواهید دید اما حقیقت با چیزی که از پشت عینک می بینید متفاوت است.

طرحواره ها به شما نشان می دهند که دنیا را از پشت چه عینکی می بینید و کمک می کند که بتوانید حقیقت را همانطور که هست مشاهده کنید.

بر اساس تست طرحواره درمانی یانگ، افراط و تفریط در شکل گیری نیازهای روانشناختی فرد باعث شکل گیری طرحواره می شود. در این تست 16 طرحواره اندازه گیری می شود که بر اساس ناکامی در برآورده کردن نیازهای روانشناختی ممکن است در فرد شکل گرفته باشند

تست طرح واره یانگ

تست طرحواره یانگ یا همان تست 16 تله زندگی در سال 1998 توسط یانگ برای یافتن طرحواره های ناسازگار اولیه شخص پایه گذاری و طراحی شد. نسخه های متعددی از این تست وجود دارد که اصلی ترین آنها همان نسخه 205 سوالی است که در این سایت به طور کامل در اختیار شما قرار گرفته است. توجه داشته باشید که این تست تنها وجود مشکل در هریک از طرحواره های 16 گانه را به شما نشان می دهد و تحلیل دقیق تر و واکاوی آن نیاز به بررسی توسط یک متخصص روانشناسی دارد. 16 طرحواره ی ناسازگار مورد اندازه گیری عبارت اند از:

محرومیت هیجانی، رهاشدگی، بی ثباتی، بی اعتمادی، بدرفتاری، انزوای اجتماعی، بیگانگی، نقص، شرم، شکست، وابستگی، بی کفایتی، آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری، گرفتار، خود تحول، اطاعت، ایثار، بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه، استحقاق، بزرگمنشی، خویشتنداری، خودانضباطی ناکافی.

تست آنلاین طرحواره

در این پرسشنامه انتظار بر این است که به تمام سوالات پاسخ داده شود، در بررسی پاسخنامه اگر سوال یا سوالاتی بی پاسخ مشاهده شود آرمودنی تشویق می شود که سوالات مذکور را تکمیل نماید. در مواردی که آزمودنی نتواند تصمیم بگیرد که چه پاسخی به سوال خاصی بدهد یا معنی یک سوال برای وی مشخص نباشد می تواند در چنین مواردی از پاسخ خنثی استفاده کند.

کاربردهای تست طرحواره

تست طروحواره های یانگ در انتخاب و تکیه ‌بر سبک‌های مقابله‌ای شخصی ناکارآمد، انتخاب همسر،انتخاب شغل، تحریف‌های شناختی از اطلاعات محیطی، استدلال‌های منطقی برای درست بودن شیوه تفکر و سبک‌ها مقابله‌ای خود

هزینه ی انجام تست طرحواره

این تست در مراکز روانشناسی معمولا توسط روان سنج متخصص اخذ شده و به صورت علمی و اختصاصی برای هر مراجعه کننده تفسیر می شود. اما تست های آنلاین که در اینترنت وجود دارند معمولا یک توضیح کلی یا یک نمره ی خام به فرد تحویل می دهد. این تست آنلاین که توسط تیم جعبه ابزار ذهنی پیاده سازی شده است کاملا مطابق با تفسیرهای معتبر روانشناسی بوده و علاوه بر ارائه نمره خام، ویژگی های شخصیتی فرد را نیز رسم می کند. هزینه انجام این تست فقط 23هزار تومان می باشد.

مشخصات تست طرحواره یانگ

205 سوال

45 دقیقه

تفسیر تخصصی

23 هزار تومان

تست روانشناسی YSQ طرحواره های ناسازگار

تست شخصیت شناسی طرحواره را می توانید همین حالا انجام دهید و نتیجه ی آن را در لحظه مشاهده کنید.

 

پشتیبانی