تست سبک دلبستگی بزرگسال - کولینز و رید

کولینز و رید در سال ۱۹۹۰ بر اساس نظریه هازان و شاور پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید (RAAS) را که معادل انگلیسی آن Revised Adult Attachment Scale است تهیه کردند. این پرسشنامه در ابتدا دارای ۲۱ ماده بود که بعدها به ۱۸ آیتم کاهش یافت. این آزمون سه زیر مقیاس دارد که در زیر مشاهده می کنید.

  • سبک اضطرابی (A)
  • سبک نزدیک بودن (C)
  • سبک وابستگی (D)

پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید

احساسات و رفتار عادی و عمومی خود را درنظر بگیرید
در این پرسشنامه پاسخ درست و غلط وجود ندارد و پاسخ شما به هر سوال باید نماینده اولین عکس العمل شما دربرابر سوال باشد

درحال محاسبه نتيجه

لطفا منتظر بمانيد!!!!

دوباره

مشکلي به وجود آمده است

مشخصات تست آنلاین سبک دلبستگی بزرگسال

18 سوال

5 دقیقه

تفسیر تخصصی

رایگان

به اشتراک گذاری

امتیاز 3.9 (27 مشارکت)

مشخصات تست دلبستگی کولینز و رید

18 سوال

5 دقیقه

انجام آنلاین تست سبک دلبستگی

دلبستگی یک رابطه هیجانی خاص است که مستلزم تبادل لذت، مراقبت و آسایش می‌باشد. ریشه پژوهش‌ها در زمینه دلبستگی به نظریه فروید درباره عشق باز می‌گردد امّا غالباً از پژوهشگر دیگری به نام پدر نظریه دلبستگی نام برده می‌شود.

جان باولبی پژوهش‌های گسترده‌ای درباره مفهوم دلبستگی به عمل آورد. او دلبستگی را چنین توصیف کرده است: «ارتباط و پیوند روانی پایدار بین دو انسان» (باولبی، 1969). باولبی با این دیدگاه روانکاوانه موافق بود که تجربیات اولیه کودکی، تأثیر مهمی بر رشد و رفتارهای بعدی در زندگی دارد و حتی می تواند شکل دهنده اختلالات مختلف شخصیتی باشد. به عقیده او، سبک‌های دلبستگی اولیه ما در دوران کودکی و از طریق رابطه کودک / پرستار شکل می‌گیرد.

تست آنلاین سبک دلبستگی

باولبی همچنین عقیده داشت که دلبستگی دارای مولفه‌ای تکامل یابنده است و به بقای انسان کمک می‌کند. «گرایش به ایجاد پیوندهای عاطفی قوی به افراد بخصوص، یک مؤلفه اصلی طبیعت انسان است.»

کولینز و رید در سال ۱۹۹۰ بر اساس نظریه هازان و شاور پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید (RAAS) را که معادل انگلیسی آن Revised Adult Attachment Scale است تهیه کردند. این پرسشنامه در ابتدا دارای ۲۱ ماده بود که بعدها به ۱۸ آیتم کاهش یافت. این آزمون سه زیر مقیاس دارد که در زیر مشاهده می کنید.

  • سبک اضطرابی (A)
  • سبک نزدیک بودن (C)
  • سبک وابستگی (D)

پس از تکمیل اطلاعات خواسته شده، عبارات را با دقت بخوانید و مشخص کنید که این عبارت تا چه حد شما را توصیف می کند. اولین پاسخی که به ذهنتان می رسد را انتخاب کنید. برای هر عبارت پنج پاسخ وجود دارد که شما پاسخ مورد نظر خود را انتخاب كنيد. به پاسخ سوالات دقت کنید، برخی از پاسخ ها در این تست آنلاین به صورت برعکس می باشد.

روش انجام تست آنلاین وابستگی

پرسشنامه سبک های دلبستگی به دو صورت فردی یا گروهی قابل انجام است. دستورالعمل انجام این پرسشنامه ساده بوده و در توضیحات این تست آورده شده است. البته نیاز است که آزمون دهنده در شرایط آرامش و در محیطی آرام به انجام این تست بپردازد.