تست اختلال ضد اجتماعی

افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی یا همان ASPD ممکن است افرادی شوخ طبع و جذاب باشند و از نظر دیگران افرادی سرگرم کننده به نظر برسند اما در عین حال می توانند دروغ گفته و از دیگران به نفع خودشان سو استفاده کنند. افرادی که به شخصیت ضد اجتماعی دارند به دیگران بی توجه هستند و احساسی نسبت به سایرین ندارند. این افراد از آسیب زدن به دیگران احساس گناه نمی کنند.

اختلال شخصیت ضد اجتماعی یک بیماری است که شخص اقدامات مضری را نسبت به دیگران منعکس می کند که بیشتر از روی مهارت و حیله گری انجام می شود. این افراد می توانند با دیگران همدلی و همراهی کنند اما این کار آنها نیز صرفا به دلیل رسیدن به منافع شخصی و بدون هیچ احساساتی انجام می گیرد. بر خلاف تصور عموم، بسیاری از افراد ضد اجتماعی، به صورت فریبنده ای جذاب و کاریزماتیک هستند و می توانند با دیگران روابط صمیمانه ای هم ایجاد کنند اما در عین حال هم کارهای ضد اجتماعی خود را نیز دنبال کنند. اختلال شخصیت ضد اجتماعی، یک اختلال نسبتا نادر بوده و کمتر از 0.6 درصد از افراد را شامل می شود.

تست اختلال ضد اجتماعی

دستورالعمل:

تست شخصیت ضد اجتماعی به شما نشان خواهد داد که ایا شما تمایلات ضد اجتماعی دارید یا خیر. این تست برای برچسب زدن یا تشخیص قطعی شخصیت ضد اجتماعی نیست بلکه بر اساس تحقیقات و نشانه های این اختلال ساخته شده است تا تمایلات ضد اجتماعی را پیدا کند.

توصیفات زیر را با دقت بخوانید و در رابطه با هر کدام مشخص کنید که ایا توصیف کننده شما هست یا خیر. پاسخ خود را با استفاده از گزینه های هر سوال مشخص کنید.


ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.